h

SP stelt vragen over het afvalbeleid

25 april 2022

SP stelt vragen over het afvalbeleid

Foto: L. Van Maurik

De SP fractie heeft meerdere vragen aangaande het afvalbeleid, na klachten en zorgen van inwoners.

Bij de parkeerplaats bij de Reigerhof is het wekelijks raak. Zakken afval naast de containers, vaak opengescheurd en met vieze etensresten eromheen. Of grote stapels oud papier naast de volle papiercontainer. Omwonenden en bezoekers een doorn in het oog. Maar dat is niet het enige waar de fractie van de SP zich zorgen om maakt. Vooral via social media blijkt dat inwoners zorgen hebben over het aanbieden van afval, bereiken ons klachten over afvaltoerisme en hebben de meeste inwoners nogsteeds geen idee waarom afval scheiden belangrijk is. De SP fractie stelt daarom haast een record aantal vragen. (20)
1 Is het college hiervan op de hoogte?

2 Deelt het college de mening van de SP dat deze locatie hierdoor vaak verword tot een onaantrekkelijke puinhoop?

3 Word hier handhavend tegen opgetreden? Zo ja, hoe vaak?

4 Heeft het college ideeën hoe dit op te lossen? Zo ja, welke?

5 Zijn er meer specifieke plaatsen in de dorpen waar afval zo vaak verkeerd aangeboden word?

6 Zo ja, Welke plaatsen zijn dit?

 

Enkele jaren geleden stond er op zaterdagen vaak een inlever container voor oud papier op het parkeerterrein van de Reigerhof.

 

7 Is er een toename van los gedumpt oud papier te zien sinds het verdwijnen van deze inlever locatie?

8 Is het college van plan de papiercontainer op deze locatie weer te her-introduceren?

 

Bij de afvaldiscussies op sociale media blijkt dat mensen die te lang zakken moeten bewaren, door stank en ongedierte, sneller een zak weggooien. Dit gebeurd bijvoorbeeld bij flatbewoners en eenpersoonshuishoudens.

 

9 Wil Zuidplas toch niet overwegen om de dubbel container (met opening voor 30 en 60 liter) te introduceren?

10 Zo nee, waarom niet (onderbouwd)

 

Binnenkort word het openen van de ondergrondse container niet meer middels een prepaid methode gedaan, maar middels een rekening achteraf. Verschillende inwoners vinden een jaarlijkse afrekening onprettig, omdat het door hun financiële situatie lastig is om te sparen.

11 Heeft het college dergelijke geluiden ook vernomen?

12 Is het college bereid voor deze groep een alternatief aan te bieden?

13 Zo ja, wat zijn de alternatieven?

14 Zo nee, is dat niet in strijd met het beleid om inwoners te helpen schulden te voorkomen?

Nu kunnen inwoners van Zuidplas in 2 of maximaal 3 containers met de afvalpas terecht

15 Gaat dit in de toekomst veranderen zodat men overal in Zuidplas terecht kan?

16 De GFT+E containers worden nu uitgerold en blijkt dat in september de pas gaat werken, is dat ook toegankelijk voor bewoners buiten de hoogbouwgebieden?

 

Het zelf scheiden van ons afval levert de inwoner een financieel voordeel op bij de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Toch weten veel inwoners dat niet.

 

17 Wat zou het financiële nadeel per jaar zijn voor de inwoners wanneer we aan na-scheiding gaan doen in plaats van het huidige systeem? (Graag de cijfers voor 1 en meerpersoonshuishoudens)

De randgemeenten blijven klagen over afvaltoerisme, eerder gaf college aan dat dit wel mee zou vallen. Toch heeft men in Nesselande BOA's in buurt ingezet om afvaltoeristen uit Zuidplas te vangen.

18 Is dat u bekend dat in Capelle en Rotterdam-Nesselande dit als groot overlast wordt ervaren

19 Heeft het college hierover overleg met deze gemeenten en wat kan het college hen bieden

20 Hoe groot is het probleem daadwerkelijk?

 

Reactie toevoegen

U bent hier