h

SP “vol gas door” na verkiezingen.

21 maart 2022

SP “vol gas door” na verkiezingen.

Foto: Rodenburg

De verkiezingen zijn nog maar net afgelopen en de SP staat al weer actief op straat. Vol gas door zou je zeggen.

Het betreft hier echter een snelheidsmeting in de Prinsessenbuurt/Ambonwijk in Moordrecht. Hoeveel weggebruikers drukken daar hun gaspedaal te ver in?

"Veel te veel," menen wijkbewoners. "Er spelen hier veel kleine kinderen, dit is een bruisende wijk. Toch wordt er veel te hard gereden." 

In de Prinses Wilhelminastraat is de toegestane snelheid, zoals eigenlijk in heel Moordrecht, 30. De weg bevat echter geen drempels of andere snelheidsbeperkende maatregelen, terwijl dit bij de andere straten wel het geval is. "De weg is breed, en nodigt uit tot hard rijden," vertelt een bewoner. "Ik vraag al bijna twee jaar aandacht voor dit probleem en ik wil graag drempels, maar er gebeurt niets."

Om boter bij de vis te doen nam afdelingsvoorzitter Serena Rodenburg de snelheidsmeter ter hand. Op maandag ochtend tussen 8:00 en 8:35 werden er 36 metingen verricht. Van de 36 passerende auto's reden er slechts 8 bestuurders 30 km per uur of minder, het overgrote deel reed harder. Van de 36 automobilisten reed 75% tussen de 30 en de 50 kilometer per uur. Rodenburg: "Ik ben geschrokken van de snelheid, vooral omdat er bewust gekozen is te meten op een moment dat veel jonge kinderen naar school fietsen. Zelfs de kinderburgemeester kwam mij zwaaiend voorbij, om vervolgens ingehaald te worden door een automobilist die 47 kilometer per uur reed."

Het was nog niet eens de hoogste snelheid gemeten; die lag op 54 kilometer per uur. "Om kwart over acht smorgens op een schooldag. Dan ben je echt niet goed snik." 

Reactie toevoegen

U bent hier