h

Interview over de bouwplannen

9 december 2021

Interview over de bouwplannen

Foto: Rodenburg

Onlangs heeft de Delta-commissaris zich uitgesproken over bouwen in kwetsbare gebieden, zoals laaggelegen polders en uiterwaarden. Wat heeft dat voor consequenties in Zuidplas? We praten er over met Jan Baas, fractievoorzitter van de SP in Zuidplas.

Uw fractie is al van begin af aan tegen het plan. Waarom is dat?

“Destijds in 2017 zijn we bij de eerste behandeling van dit onderwerp kritisch gaan kijken naar de impact. Daarbij keken we naar natuur, de groene polders die een leefgebied zijn voor veel dieren, maar ook naar de totaal ongeschikte ondergrond. Waar enkele partijen geld zagen liggen vreesde wij toen al dat het bouwrijp maken van de grond veel meer zou gaan kosten.

Is er sindsdien veel verandert? Heeft u nieuwe inzichten gekregen?

“Ja. Kijkend naar bijvoorbeeld Westergouwe zien we dat niet alleen de bouw, maar ook het in stand houden van zo’n wijk veel geld kost. Ook de recente overstromingen in Limburg bewijzen dat we kwetsbaar zijn, en hoeveel schade de natuur kan aanrichten. Na het laatste rapport van de Delta-commissie blijkt dat bouwen op gronden zoals in Zuidplas zeer onverstandig is. Ook andere klimaat-deskundigen zoals Jan Rotmans waarschuwden hier al eerder voor.”

Andere partijen zeggen dat het niet meer mogelijk is het plan tegen te houden. Omdat dit volgens hen wel 100 miljoen zou kunnen kosten. Hoe ziet u dat?

“Ten eerste zijn de gronden al minder waard geworden na de laatste wooncrisis. Toen dacht men miljoenen te kunnen verdienen, maar die vette worst werd steeds magerder. Ten tweede heeft men toen met geleend geld de gok genomen om al deze gronden aan te kopen.”

Maar 100 miljoen, dat is een flink bedrag. Bent u daar niet bang voor?

“Nee, daar ben ik niet bang voor. Als dit plan wel door zou gaan zouden de lange termijn de kosten veel hoger kunnen zijn. Kijk naar Limburg. De kosten van de schade worden nu geschat op 1,8 miljard.                        Ten tweede zit onze gemeente maar voor een klein aandeel in de zogeheten grondbank. Zuidplas zit er in voor 9 miljoen. Wanneer de conclusie van de Delta-commissie luid dat er niet gebouwd mag worden in onze polder verwacht ik dat het rijk ook zal compenseren waar nodig.”

Volgens de Burgemeester van Zuidplas ligt het gebied achter de dijk die heel Zuid-Holland beschermt. Dan is het toch veilig?

“Als die dijk het de komende 100 jaar houd, dan zit je de komende 100 jaar veilig voor overstroming van buitenaf. Maar we hebben het hier over een zakkende bodem. Water komt niet alleen over een dijk, het grondwater zit in de bodem. Als het water in de rivieren stijgt zal dat ook effect hebben op het grondwater in de polder. Bij hoosbuien zal het regenwater nergens heen kunnen, waardoor we alsnog geen droge voeten houden. Daarnaast word er nu ook op de dijk gebouwd. Wat als over een paar jaar blijkt dat we deze moeten verhogen of verstevigen? Ook rukt het zeewater verder landinwaarts. Het effect hiervan is nog onbekend.” 

Maar er is woningnood. Wit u dan niet bouwen?

"Natuurlijk wel. Maar vooral naar behoefte. Wij hebben een alternatief plan waarin we daarin kunnen voorzien. Maar wel op andere plaatsen in onze gemeente."

U blijft dus bij uw verhaal. Wat hoopt u voor de komende verkiezingen?

"Een realistisch plan om de woningnood in Nederland op te lossen.            En natuurlijk hopen we dat we de inwoner duidelijk uit kunnen leggen waarom wij bij ons verhaal blijven."

Reactie toevoegen

U bent hier