h

Bereikbaarheid vaccinatie-locaties.

1 januari 2021

Bereikbaarheid vaccinatie-locaties.

Foto: André Muller

Dit jaar gaat men beginnen met het vaccinatieprogramma tegen Covid 19. Als eerste wil men zorgmedewerkers en kwetsbare groepen vaccineren. Het staat mensen vrij om dit te laten doen of niet. 

Iedereen heeft hiervoor zijn eigen redenen. Waar de SP Zuidplas zich druk om maakt zijn de plaatsen die zullen worden ingericht om deze handelingen te verrichten. Het moeten goed bereikbare plaatsen zijn en het liefst meer dan 1 plaats. Het zou ook veel uitmaken wanneer, bij het inenten van ouderen in verzorging en verpleeghuizen, het personeel gelijk meegenomen wordt.

Om hier duidelijkheid over te krijgen heeft SP Zuidplas vragen gesteld omtrent deze vaccinatiecampagne.

1. Hoeveel locaties zullen, in de regio waar Zuidplas onder valt, worden ingericht als vaccinatieruimte?

2. Waar worden deze locaties opgezet?

3. Wordt er ook aandacht besteed aan de bereikbaarheid van deze locaties? M.a.w. zijn deze bijvoorbeeld goed bereikbaar met openbaar vervoer?

4. In hoeverre hebben gemeentes invloed op deze beslissingen?

Reacties

Het gaat er niet om welke vragen je stelt maar welke antwoorden je krijgt.

Reactie toevoegen

U bent hier