h

Is er (te) leven na de bijstand?

31 december 2020

Is er (te) leven na de bijstand?

Foto: Jan Baas

 

Al jaar en dag kent men in Nederland de bijstand als laatste vangnet in ons sociale stelsel. Deze uitkering wordt vaak omschreven als te weinig om van te leven, en teveel om dood te gaan.

Voor mensen in de bijstand is het elke dag, week en maand weer een strijd om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms steken familie of vrienden een helpende hand toe. Deze goedbedoelde gebaren kunnen soms leiden tot verschrikkelijke gevolgen. Afgelopen week werd maar eens pijnlijk duidelijk hoe een vrouw uit Wijdemeren het slachtoffer werd van goed bedoelde giften. Haar uitkering werd gekort en zij moest €7000 terugbetalen omdat zij van haar moeder, om haar te helpen, boodschappen ontving. Zijn we in Nederland nu zo diep gezonken dat je zelfs je eigen kinderen in nood niet meer mag helpen. Wat voor nut heeft het om iemand die vast zit in het moeras van de bijstand nog verder het moeras in te drukken. Deze vrouw kan financieel al geen kant meer op. Dan lost een geldstraf niets op. Het verergert de situatie alleen maar. Men moet kijken waar deze vrouw mee geholpen is. 

Dit voorbeeld is geen op zichzelf staand iets. In meerdere gemeenten zijn bijna heksenjacht-achtige taferelen. Sociaal rechercheurs menen zich in sommige gevallen alles te mogen permitteren. Deze leiden soms tot onmenselijke situaties waarbij zelfs de keukenkastjes worden onderworpen aan een diepgaand onderzoek. Bij het minste geringste dreigt men gekort te worden op de uitkering of deze zelfs helemaal kwijt te raken. En natuurlijk moet echt misbruik gestraft worden, maar goedbedoelde medemenselijkheid kan toch geen fraude zijn. Woon ik nu echt in een land waar hulp aan iemand die geen kant meer op kan zulke verstrekkende gevolgen kan hebben. Hoe kan een regering van een land dit toestaan. De zwakste in de samenleving zo in de steek laten. 

Als SP komen wij op voor de zwakkere in onze samenleving. Daarom heeft SP Zuidplas vragen gesteld aan de wethouder om duidelijkheid te krijgen hoe men hier in Zuidplas omgaat met de bewoners die een bijstandsuitkering hebben. Wat wel en wat niet mag.

 

 

Vragen:

1. Hoeveel gevallen van bijstandsfraude zijn er in 2020 in Zuidplas ontdekt?
2. Is dit een stijging of daling t.o.v. 2019?
3. Gaat, bij constatering van bijstandsfraude, het terugvorderen van geld ook gepaard met een boete?
4. Hoe aktief is de gemeente Zuidplas bij het opsporen van Bijstandsfraude?
5. Gebruikt men bij het opsporen in Zuidplas ook sociaal rechercheurs?
6. Zo ja, hoever strekken hun bevoegdheden?
7. In de landelijke media verscheen het bericht dat het niet melden van het krijgen van dagelijkse boodschappen, geschonken door familie, als fraude wordt gezien. Hoe gaat men hier in Zuidplas mee om?
8. Mag iemand met een bijstandsuitkering, om bv kapotte apparatuur te vervangen, een koelkast of wasmachine aannemen. Moet dit ook gemeld worden, en zo ja, heeft dit consequenties voor de uitkering?
9. Is de wethouder het met de SP eens dat tussen fout en fraude een dunne scheidslijn zit?
10. Kan de wethouder uitleggen welke giften of handelingen niet gemeld hoeven te worden en dus niet onder frauduleuze handelingen vallen?
Ook landelijk bemoeit SP zich met de kwestie, en zijn er meldpunten opgericht.

Reactie toevoegen

U bent hier