h

SP maakt zich zorgen op buurtapp

21 augustus 2019

SP maakt zich zorgen op buurtapp

Foto: SP Zuidplas

SP maakt zich zorgen om buurtapp

De buurtapp-beheerders van Nieuwerkerk hebben besloten te stoppen als beheerders van de groepen.

 

Maanden geleden lieten verschillende buurtapp-beheerders al aan ons weten dat zij niet tevreden waren. Zij voelden zich niet gehoord, ondergewaardeerd en vaak ook niet serieus genomen. “Er moet juist gebruik gemaakt worden van de kennis van deze mensen, die hun wijken en buurten goed kennen,” vind fractievoorzitter Jan Baas. Ten tijde van de zomernota vroeg hij in zijn betoog al aandacht voor de beheerders, omdat er klachten waren. Volgens de portefeuille-houder ging het toen om ‘een paar’ persoonlijke zaken. Een oplossing bleef uit.

 

“Te vaak bereikte onze fractie al klachten van beheerders, die waarschuwden en tips gaven maar niet gehoord werden,” zegt ook Serena Rodenburg. Zij vroeg vlak na de jaarwisseling al aandacht voor betere communicatie tussen gemeente en buurtappbeheerders. “De expertise van deze mensen, daar moeten we juist dankbaar gebruik van maken. Als zij het gevoel krijgen dat er niet naar hen geluisterd word, dan doen we iets verkeerd.”

De SP stelt daarom schriftelijke vragen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder.

 

Schriftelijke vragen:

1. Was de portefeuillehouder op de hoogte van de problemen die speelden bij de communicatie tussen de beheerders van de buurtapp en de gemeente?
2. Zo ja, wat is er aan gedaan om te voorkomen dat dit zou is escaleren?
3. Zo nee, wat is er dan mis gegaan in de communicatie tussen de gemeente en deze beheerders?
4. Is de portefeuillehouder het met de SP eens dat de buurtapp een belangrijk initiatief is wat het veiligheidsgevoel in Zuidplas vergroot.
5. Tijdens  de behandeling van de zomernota op 9 juli jl. heeft de SP aangekaart dat er bij de beheerders van de buurtapp gevoelens van onvrede heerste. Men was o.a. niet tevreden met de communicatie tussen hen, politie en de gemeente. Als antwoord hierop gaf de portefeuillehouder aan dat deze goed liepen en problemen meer van persoonlijke aard waren. Nu blijkt dat er toch dat er meer speelde dan de portefeuillehouder kon bevroeden. Hoe heeft dit misverstand kunnen ontstaan?
6. Heeft de portefeuillehouder überhaupt iets gedaan met deze informatie?
7. Is hij bijv in gesprek gegaan met de beheerders?
8. Zo ja, wat was de uitkomst van dit gesprek?
9. Zo nee, waarom niet?
10. Gaat de portefeuillehouder op zeer korte termijn alsnog in gesprek met de beheerders met als doel de buurtapp te behouden voor Zuidplas?

 

Reactie toevoegen

U bent hier