h

Wegman failliet, SP maakt zich zorgen om leerlingvervoer

8 april 2019

Wegman failliet, SP maakt zich zorgen om leerlingvervoer

Foto: SP
De vervoerder van de Groene Hart Hopper en van leerlingen in de gemeente Zuidplas en Waddinxveen, de firma Wegman uit Ameide, heeft op donderdag 4 april surseance van betaling aangevraagd en is nu failliet. De SP maakt zich zorgen om het voortbestaan van leerlingvervoer. Ook heeft zij al geregeld klachten van ouders gehoord over het vervoer, alsmede de procedure voor de aanvraag. De fractie maakt zich met name zorgen over het welzijn van de kinderen. Zeker nu de firma Wegman failliet is. Het is de taak van de gemeente te zorgen dat deze kinderen passend onderwijs kunnen volgen. Daarom stelt zij de volgende vragen:
 
1 Was het college op de hoogte van de financiële problemen bij de firma?
 
2 Heeft het college zicht op de grote en het onstaan van de financiële problemen en wanneer deze zijn ontstaan?
 
3 Zo ja, waarom is de raad hier niet eerder over geïnformeerd 
 
4 Is er een plan B voor het leerlingvervoer voor kinderen die vanuit onze gemeente gebruik maken van speciaal onderwijs?
 
De fractie van de SP heeft al eerder van diverse ouders gehoord dat er problemen waren rondom leerlingvervoer, alsmede de aanvraag procedure.
 
5 is het college hiervan ook op de hoogte?
 
6 is het college bereid een klanttevredenheidsonderzoek te verspreiden onder de ouders van de kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs?
 

Reactie toevoegen

U bent hier