h

SP Zuidplas stelt vragen over Moerkapellse jaarwisseling: Had dit niet voorkomen kunnen worden?

2 januari 2019

SP Zuidplas stelt vragen over Moerkapellse jaarwisseling: Had dit niet voorkomen kunnen worden?

Foto: Mario Capitein

Het traditionele vreugdevuur op het plein, dat sinds 2010 georganiseerd werd om overlast van met name jongeren tegen te gaan, werd dit jaar voor het eerst sinds 2009 niet georganiseerd. Wel was er zoals ieder jaar muziek, vuurwerk en drankenverkoop, maar de warmte van het vreugdevuur miste. Er deden verschillende verhalen de ronde onder de inwoners wat de reden was. Velen verlieten als snel het plein.                                  Op de grote kruising van de Herenweg werd omstreeks 00:30 een kar met houtpallets in brand gestoken, waar zich al snel een grote groep omheen had verzameld die elkaar gelukkig Nieuwjaar wensten, lachten en feestten. Helaas sloeg de sfeer rond 01:30 om. ME’ers stelden zich in formatie op, politiehonden werden uit de auto’s gehaald. De burgemeester had de ME toestemming gegeven om op te treden, omdat er vuurwerk naar medewerkers van brandweer en politie zou zijn gegooid.

De fractie van de SP betreurt de wijze waarop de jaarwisseling is verlopen, en dient daarom de volgende schriftelijke vragen in:

Afgelopen jaarwisseling werd de ME ingezet in Moerkapelle, toen er tot twee keer toe een vuur was gemaakt op de openbare weg. 

De SP betreurt de manier waarop de avond is verlopen. De teleurstelling dat er geen vuur op het plein was, was groot onder de inwoners. De fractie van de SP keurt iedere vorm van geweld af, en zeker ook geweld  tegen en belemmering van hulpdiensten. In hoeverre dit daadwerkelijk gebeurd is, vraagt zij zich echter af.

Het  traditionele vreugdevuur werd dit jaar niet georganiseerd door de groep die dit voorgaande jaren deed. 

1 Deelt het college de mening dat de kans op dergelijke ongeregeldheden groter is gebleken nu er geen vuur werd georganiseerd?

2 Wanneer werd bekend dat deze groep dat niet wilde organiseren?

3 Hoe kan het dat er geen andere organisator is gevonden?

4 Waarom is deze informatie niet met de raad gedeeld?

5 Had men van te voren in kunnen schatten dat de inwoners van Moerkapelle zelf een vuur zouden maken? Met een blik op het verleden?

6 Stond de ME al in de omgeving paraat?

7 Verscheidene omstanders die aanwezig waren bij het vuur op de Herenweg verklaren dat er vuurwerk in het vuur werd gegooid, niet naar de aanwezige hulpdiensten. Toch kreeg de ME opdracht charges uit te voeren. Klopt de verstrekte informatie wel?

8 Welk budget is er normaliter voor het organiseren van het vuur op het plein?

9 Had dit, met een blik op het verleden, niet voorkomen kunnen worden door wel een vuur te laten organiseren?

10 Had het, met een blik op het verleden, niet beter geweest het vuur gecontroleerd te laten uitbranden?

11 Moest het vuur geblust worden uit veiligheidsoverwegingen? Verscheidene auto’s zijn probleemloos langs het vuur gereden voor er geblust werd.

12 Uit de tweet van Burgemeester Kats kan men opmaken dat de ME optrad omdat hulpverleners bekogeld werden met vuurwerk. Echter, de ME was al aanwezig en stond al in formatie opgesteld voordat de brandweer begon met bluswerkzaamheden. Ook de op dat moment aanwezige agenten waren niet bezig mensen weg te sturen. Vanuit welke bron komt de informatie dat de hulpdiensten bekogeld werden waardoor de ME charges uit moest voeren?

13 de tweede tweet van Burgemeester Kats komt emotioneel over en spreekt over een groep minkukels uit Moerkapelle. Veel Moerkapellenaren voelen zich hierdoor over 1 kam geschoren en beledigd. Is de Burgemeester bereid hier op terug te komen?

Reactie toevoegen

U bent hier