h

Word opknapbeurt afknapbeurt?

28 september 2018

Word opknapbeurt afknapbeurt?

Foto: Jan Baas

Deze zomer werd de SP Zuidplas gevraagd eens te komen kijken in Moordrecht waar de Molukse wijk een grondige opknapbeurt had ondergaan. Straten werden opgehoogd. Bewoners verwonderde zich over de afgeleverde werk. Kapotte tegels en stoepranden. Straattegels die na enkele maanden al gingen wijken. Half afgezaagde paaltjes waarvan de resten in het plantsoen achterbleven. Vooral het feit dat de bewoners, na het opleveren van het werk, niet naar hun bevindingen werd gevraagd bevreemde hen. Zij hadden nog wel wat klachten.

Ook bereikte de SP klachten vanuit de kruidenbuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel. Na melding gemaakt te hebben bij de gemeente vroegen inwoners de SP om eens te komen kijken bij vooral de ingang van het Kroonkruid. Een fietspad wat na het opknappen van de buurt verdwenen was. Een lantarenpaal recht voor een verkeersbord. Verdwenen plantsoenen en bomen waar gras voor in de plaats kwam. Scheve lantarenpalen. Bomen vol met bladluis die met een smerige zoet kleverige afscheiding parkeren onder deze bomen eigenlijk onmogelijk maakt. Men maakte zich vooral zorgen over de snelheid waarmee menig automobilist de wijk inrijdt. 

Vanuit de wijk Dorrestein rondom Vijverzicht kwamen klachten over de werkzaamheden aldaar. 

Dit alles was voor de SP Zuidplas reden de wethouder eens aan de tand te voelen over deze klachten en schriftelijke vragen te stellen. “Het is de bedoeling dat het woongenot inwoners beter worden van deze opknapbeurten” aldus fractievoorzitter Jan Baas. 

 

 

Naar aanleiding van de gesprekken die wij als SP met buurtbewoners hebben gevoerd hebben wij de volgende vragen. 

 

Vragen:

 

1. Is het gebruikelijk dat bij herinrichting van straten gebruikte en beschadigde tegels, klinkers en banden worden gebruikt?

2. Wie controleert de opgeleverde straten?

3. Van inwoners uit wijken welke op de rol staan opgenapt te worden horen wij van inwoners dat er gebrekkige informatie vanuit de gemeente naar hen toe is geweest. Bijvoorbeeld in Dorrestein waar een infoavond werd belegd terwijl de werkzaamheden al zijn begonnen. Is de wethouder hiervan op de hoogte?

4. Wordt er bij buurtbewoners van een opgeknapte buurt nagegaan of men klachten of opmerkingen heeft over de opgeleverde werkzaamheden?

5. Is het gebruikelijk resten van palen in plantsoenen niet te verwijderen?

6. Is het gebruikelijk om de banden om plantsoenen gedeeltelijk te vervangen?

7. Is het gebruikelijk dat er bij werkzaamheden geen onderhoud aan het groen wordt gepleegd. Ik bedoel o.a. het verwijderen van onkruid e.d?

8. Hoe lang duurt het normaal, na het binnenkomen van een klacht, dat een kapotte lantarenpaal gerepareerd wordt?

9. Wordt dit ook altijd gehaald?

10. Is het gebruikelijk dat men een sticker op een reeds kapot gemelde lantarenpaal plakt met de tekst dat deze nog steeds kapotte lantarenpaal bij de gemeente gemeld is?

11. Hoe scheef moet een lantarenpaal staan voordat deze rechtgezet wordt?

12. Waarom is het fietspad tussen het Kroonkruid en Parellelweg, ter hoogte van het busstation opgeheven?

13. Is er naar aanleiding van klachten over verkeerssnelheden op, met name het begin, van het Kroonkruid onderzoek gedaan naar de snelheden en eventuele overschrijding hiervan?

14. Zo ja, wat zijn dan de resultaten van dit onderzoek?

15. Is de gemeente het met de SP eens dat het plaatsen van verkeersborden recht achter een lantarenpaal ongewenst is?

16. Is het bij u bekent dat de Zuileiken aan het Kroonkruid in zomerse periode vol zitten met een soort bladluis die door vieze zoete kleverige uitscheiding veel overlast veroorzaakt.

17. Kan de gemeente daar iets tegen doen om deze overlast te voorkomen?

18. Gaat de gemeente de gerooide bomen bij de kruising Kroonkruid, Parallelweg nog terugplaatsen?

19. Is er al terugkoppeling geweest naar klagende bewoners van het Kroonkruid?

20. Er zijn ook veel klachten over de duur van de werkzaamheden. Sommige inwoners ervaren dit als zeer vervelend. Soms liggen werkzaamheden gewoon stil. Word er met de aannemer van een project een bepaalde tijdsduur afgesproken waarbinnen de werkzaamheden voltooid moeten zijn?

21. Wordt er met de aannemer ook afgesproken dat de overlast voor de buurt zoveel mogelijk voorkomen moet worden?

22. Wat wanneer de bewoners alsnog met klachten van overlast komen.

Reactie toevoegen

U bent hier