h

SP, liever de straat op dan achter een vergadertafel

15 juni 2018

SP, liever de straat op dan achter een vergadertafel

Foto: Rob Belterman
In de raad maar ook op straat.
Nu de SP doorgaat als tweemansfractie in de oppositie zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. Jan Baas, fractievoorzitter, behoud het grootste deel van zijn portefeuilles uit de vorige periode. “Het was een logische stap hiermee verder te gaan, gezien ik er al de nodige kennis over had. Wel hebben we een paar onderwerpen geruild.” Zo is bijvoorbeeld verkeer en vervoer naar nieuwkomer Serena gegaan. “Ik zit meer op de wegen in onze dorpen dan Jan. Ook moet ik vaker naar Nieuwerkerk met eigen vervoer of OV dan Jan naar Moerkapelle natuurlijk.”  Dit onderwerp zit nu dan ook in de portefeuille van Serena.
“Het was ook een beetje geven en nemen.”  Zegt Jan. “Je moet natuurlijk wel proberen onderwerpen die je echt liggen te behandelen. “
 
SP, liever de straat op dan achter een vergadertafel
De SP neemt geen zitting in andere vergaderclubjes zoals het presidium, rekenkamercommissie groene hart en klankbordgroep regio midden Holland. We vinden juist naast fractievergaderingen, gemeenteraadsvergadering en commissies het contact met de inwoners erg belangrijk.
“Afgelopen verkiezingen hebben ons duidelijk gemaakt dan we waarschijnlijk toch te weinig op straat zijn geweest en teveel in politieke hokjes en kamertjes zijn geweest” zegt Jan Baas. “En dat staat juist haaks op waar wij bij de SP in geloven. We besteden onze tijd liever aan gesprekken met inwoners dan aan praatgroepen waar we weinig inspraak in hebben.”   
Om tijd over te houden voor buurtonderzoeken en acties in de komende periode hebben de raadsleden daarom besloten te bedanken voor de eer deel te nemen aan deze bestuursorganen. “Dat is de SP, niet kletsen maar doen. Want de volksvertegenwoordigende rol is meer dan alleen eens per vier jaar verkozen worden” vult Serena Rodenburg aan.
 

Reactie toevoegen

U bent hier