h

Positieve beantwoording over Asterstraat Zevenhuizen

6 mei 2018

Positieve beantwoording over Asterstraat Zevenhuizen

Foto: Serena Rodenburg

Nadat de SP schriftelijke vragen heeft ingediend over de te verwijderen Kastanjeboom in de Asterstraat in Zevenhuizen zijn de vragen positief beantwoord.

Enkele weken voor de verkiezingen namen bezorgde bewoners contact op via de Facebookpagina. Een bijna 100 jaar oude boom, die ooit voor hotel de Vos had gestaan, was ziek en moest gekapt worden.

“ Zo’n vijftig jaar geleden werd de boom verplaatst vanaf het hotel naar onze straat,”  verteld een bewoner. “Wethouder Maarten Strijdhorst heeft de boom laten verplaatsen. En ineens zagen we rode stippen op de boom staan. Maar niemand heeft ons iets verteld.” Toen nog aanstaand raadslid Serena Rodenburg nam contact op met de gemeente om vragen te stellen. Dat was een positief gesprek, want er werd uitgelegd dat de boom inderdaad verwijderd moest worden, maar ook  dat de bewoners gehoord zouden worden en uitgenodigd voor een bijeenkomst over een nieuwe boom en de inrichting van de vrijkomende ruimte.

De uitnodiging hierover liet wat langer op zich wachten dan telefonisch genoemd en bewoners van de straat trokken de SP opnieuw aan de mouw. “Het is niet alleen een boom, maar echt een verzamelplaats voor jong en oud. Er zijn planten in de bak eromheen gezet door bewoners en we zitten op warme avonden vaak op het muurtje te  praten,” vertelde de vrouw die tegenover de boom woont.

Nu laat de inrichting van de gehele straat volgens bewoners het één en ander te wensen over, maar de boom en de bak waren prioriteit.

De SP diende daarom de volgende vragen in:

1. Kent het college deze zogenaamde bloembak in de Asterstraat in Zevenhuizen en de wens van de bewoners?

2. Is er onderzoek gedaan naar de wens van de bewoners?

3. Wilt u de belofte doen dat de betonnen rand, inclusief beplanting blijft?

4. Indien het antwoord op vraag 3 nee is, wilt u dan een ander alternatief bieden zoals een bankje, in overleg met de bewoners?

De beantwoording op de vragen ontvingen wij op 26 april:

Het college heeft kennis genomen van uw bovenstaande vragen. De door u aangeduide boom is om veiligheidsredenen verwijderd. Daarom zal in dit geval na het verwijderen van de boom met de bewoners gesproken worden hoe de openbare ruimte opnieuw ingericht zal worden. De door u gegeven suggestie is zeker mogelijk.

Positief dus voor de bewoners van de Asterstraat, die nu inderdaad een mooie nieuwe boom hebben gekregen. Ook de ‘bak’ staat er nog. De nieuwe boom heeft niet de beloofde diameter van 25 tot 30 centimeter, maar desondanks zijn de bewoners er blij mee. Wij hopen dat de nu lege bak naar hun smaak word ingericht en dat zij er nog lang van mogen genieten!

Reactie toevoegen

U bent hier