h

SP: vijfde dorp is een gedrocht

30 november 2017

SP: vijfde dorp is een gedrocht

Foto: SP

Raadslid Jan Baas sprak afgelopen dinsdag uit dat de SP het nieuwe vijfde dorp in de polder niet ziet zitten. Gelukkig waren veel partijen van mening dat het niet kon.  Hierbij de tekst in eerste termijn van Jan Baas

Bid intergrale gebiedsontwikkelring Zuidplas

Met andere woorden,  een voorstel van Zuidplas aan de provincie Zuid-Holland om als Zuidplas de komende ontwikkeling van de Zuidplaspolder in eigen hand te houden. Want dat is het doel van dit document. Zelf de regie houden om te voorkomen dat straks andere overheden over onze polder gaan beslissen. Er is immers door andere overheden flink geïnvesteerd in grond binnen onze gemeentegrenzen. Daar wil men natuurlijk rendement van zien. Men heeft gewoon geïnvesteerd om geld te verdienen. Op zich is er niets mis met geld verdienen, mits dit op een eerlijke en verantwoorde manier gebeurt.

Over het eerlijke heb ik hier geen commentaar. Over het verantwoorde heb ik wel mijn vraagtekens. Miljoenen Euro's geleend geld werden geïnvesteerd om gronden in de Zuidplaspolder  aan te kopen met de bedoeling deze vol te zetten met woningen. Iedereen wilde mee profiteren van deze vette worst die boven onze poldergronden hing. Particuliere investeerders pakte hun deel om ook een hap uit deze worst mee te kunnen pikken. Geld in overvloed en prachtige vooruitzichten op maximale winsten. Kapitalisme vierde hoogtij. De bomen leken tot in de hemel te groeien. Totdat in 2008 de huizencrisis iedereen terug op aarde zette. De vette worst verschrompelde tot een knakworstje. Geschrokken likte men zijn wonden. Zeker nadat de raad van state nog wat bestemmingsplannen vernietigde. Het knakworstje verschrompelde verder tot een borrelworstje. Het verlies werd genomen en de gronden bleven onbebouwd liggen. De polder bleef groen. Ambities werden bijgesteld. Bouwen naar behoefte was het devies. Bouwen aan de dorpen en waar plaats was in de dorpen. Vooral voor de lokale vraag maar ook voor regionale aanwas. Een start pakket van 7000 woningen en 100 hectare bedrijventerrein en glastuinbouw tot 2030. Best wel veel voor een kleine gemeente als Zuidplas. Ach, zolang het aan of in de dorpen is en geen vijfde dorp zou komen, was dit te overzien.

Nu de crisis achter ons lijkt te liggen worden de oude plannen weer van de plank gehaald en afgestoft. 7000 woningen moet 17000 worden met een uitloop van 2000 woningen naar boven of beneden. Dus in het slechtste geval 12000 woningen extra. Bijna een verdrievoudiging van de 7000 die eerst leidend waren.  Dit alles te realiseren als een vijfde dorp midden in de polder tussen de A12, A20, N457 en N219.

Bij beslispunt 1 word uiteengezet wat de kwalitatieve uitgangspunten zijn. Laten we deze eens nalopen,

 1. Zuidplas blijft dorps wonen in het groen. Niets mis mee.
 2. Bestaande dorpen mogen niet aan elkaar groeien. Wanneer men zich bij  de eerdere ambitie, 7000 woningen inclusief huidige ontwikkelingen houd, is dit geen probleem.
 3. Zuidplas wordt met 17000 woningen extra als gemeente qua inwonertal  vergelijkbaar met Capelle aan den IJssel of Gouda. In mijn beleving zijn dat verstedelijkte gebieden.
 4. Het bouwen van sommige woontypes is jarenlang achtergebleven. Nu hebben we ineens een vijfde dorp nodig om een inhaalslag te maken. O.i. is dit ook te realiseren in het restant te bouwen woningen van de geplande 7000.
 5. Bestaande natuurgebieden blijven bestaan. Prachtig. Rondom en in het vijfde dorp komt een verbindende groene ring en in het vijfde dorp een interne groenstructuur.  Ik noem dit schaamgroen.
 6. Men wil bouwen in een polder die niet echt te boek staat als fantastische bouwgrond. Het hoge grondwater en de steeds dalende veengronden bedreigd de stabiliteit van de voorgestelde bouwgronden. Waar men in de dorpen aan de inwoners vraagt om hun tuin zo open mogelijk te houden, stort men hier een polder vol met huizen. Heeft men werkelijk al berekend wat voor effect dit op het grondwater heeft. En wat voor effect dit heeft op de kosten van het bouwrijp maken van deze gronden.
 7. Wat betreft duurzaamheid kan men ook investeren in bestaande huizen en de nog te realiseren ambitie van 7000 woningen.
 8. Hier spreekt men van het realiseren van maximale voorzieningen om een gezond en prettig woon en leefklimaat te realiseren. Is dit nu dan niet zo. Juist de openheid van de polder geeft veel inwoners het vrije gevoel dat men in bebouwde gebieden niet heeft. Over gezond wonen gesproken. De locatie van het vijfde dorp ligt precies in de aanvlieg en opstijgroutes van Rotterdam-The Hauge airport.
 9. Geen woningbouw geeft ondernemers in het plangebied juist zekerheid. Het zal nog jaren duren voordat men over zal gaan tot woningbouw in dit gebied. Zijn er in Zuidplas  überhaupt alternatieven voor bedrijven als een kippenslachterij of varkensfokkerij. Als deze verdwijnen zal dat zeker een effect hebben op de werkgelegenheid in Zuidplas.
 10. Locaties voor bedrijventerreinen hoeven o.i. alleen gerealiseerd te worden wanneer andere bedrijventerreinen vol zijn en extra vraag naar is.
 11. Bedrijventerreinen binnen bestaande dorpen herstructureren is o.i. prima.
 12. Geen opmerkingen
 13.  Bij een toename van 7000 woningen zal het gemiddelde inwonertal groeien met 17500 inwoners. Is dit aantal niet genoeg voor de door u voorgestelde uitbreiding van gezondheidsvoorzieningen en voortgezet onderwijs. Trouwens, een volledig aanbod van voortgezet onderwijs betekent niet dat  leerlingen uit Zuidplas minder hoeven reizen.
 14. Wanneer men 17000 woningen gaat bouwen zal dit regionaal een  enorme druk op het bestaande wegennet veroorzaken. Wegen als de N219 en N457 zullen zeker verdubbeld moeten worden. De N219 is nu al overbelast. Ook de verbreding van de A20 zal wel eens niet genoeg kunnen blijken wanneer men 17000 woningen neerzet. Hier hebben wij als gemeente niets over te zeggen. Provincie en rijk zijn hier leidend.
 15. O.V. kan altijd beter. Daar is geen extra woningbouw voor nodig. De overheid  moet er altijd naar streven o.v. te laten concurreren met de auto.
 16. Het geld. In onze ogen draait het hier uiteindelijk om. De investering moet terug verdient worden. De vraag is of de inwoner gediend is bij al deze bouwplannen. Zit men hier werkelijk op te wachten. Waarom zijn veel mensen in Zuidplas komen wonen. Veelal om het dorpse en open karakter. De SP vindt dat in beginsel een overheid moet zorgen voor goede en doelgerichte woningbouw. Dit om iedereen te voorzien van een woning die aansluit op zijn of haar woonbehoefte. De overheid moet niet op de stoel van de projectontwikkelaar gaan zitten. Dat betekent dat men risico's gaat nemen met overheidsgeld. Ook  hier heeft men, door afwaardering, behoorlijk veel geld verloren. Geld dat door inwoners van Nederland is opgehoest. Men zou hier als overheid toch terughoudender in moeten zijn.

Wat is de werkelijke vraag van de provincie aan Zuidplas. Waar wil men echt gaan bouwen. Uit veel documenten en reacties in bv de pers wil men het liefst binnenstedelijk bouwen. Daar lijkt op dit moment de meeste behoefte aan. Hier vind op dit moment dan ook een behoorlijke inhaalslag plaats. In de regio Haaglanden en Rotterdam zijn vanaf 2010 ongeveer 75.000 woningen gebouwd. Met de plannen van andere steden in de regio erbij opgeteld lijkt de behoefte tot 2030 reeds gedekt. Hierna is er waarschijnlijk een krimp van de bevolking. De provincie lijkt momenteel meer te sturen op woningen waar werkelijk behoefte aan is.
Nu moeten wij als raad van Zuidplas gaan bekijken wat het beste is voor Zuidplas. Het beste voor de inwoners van Zuidplas. Niet voor Rotterdam of de Provincie Zuid-Holland. Natuurlijk hebben die ook wensen maar daar zit ik niet voor. Veel mensen koesteren het open karakter van Zuidplas. Zo ook de SP. Er is de afgelopen jaren veel van het open en groene karakter in Zuidplas voorgoed verloren gegaan. Het wordt stilaan eens tijd om na te gaan denken hoe we het groene open karakter van Zuidplas kunnen behouden in plaats van hoe we het vol kunnen bouwen. Want een gedrocht als het vijfde dorp in onze mooie groene polder ziet de SP Zuidplas niet zitten.

Reactie toevoegen

U bent hier