h

SP verheugd over aanpak armoede onder jeugd

1 augustus 2016

SP verheugd over aanpak armoede onder jeugd

De SP is blij met het voorstel van het college van B&W in Zuidplas voor de aanpak van armoede onder jeugd.  Het college heeft besloten Zuidplas te laten aansluiten bij het jeugdsportfonds en het jeugd cultuurfonds. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de unaniem aangenomen motie van de SP van november 2015.  Hierin werd wethouder van Woudenberg gevraagd een plan op te stellen om de kinderarmoede in Zuidplas aan te pakken en om hiervoor €25.000 te reserveren. 

Het Jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds helpen kinderen tot 18 jaar wanneer zij om financiële redenen geen lid kunnen worden van sportvereniging of kunstinstelling. Daarmee wordt ook het voorstel van PvdA/groen links meegenomen voor zwemles aan kinderen uit arme gezinnen.

De SP is bovendien gelukkig met het feit  dat het geld niet incidenteel maar structureel ingezet gaat worden. SP pleitte al eerder voor extra aandacht voor kinderen in gezinnen met een laag/minimum inkomen.  In Zuidplas valt, landelijk gezien, de kinderarmoede mee.  Fractievoorzitter Jan Baas: “Toch is elk kind dat onder de armoedegrens leeft er een te veel. In een rijk land als Nederland is het eigenlijk een schande dat dit voorkomt. Kinderen moeten kunnen blijven meedoen in de samenleving, ook wanneer, om welke reden dan ook, hun ouders niet genoeg geld verdienen om daar voor te zorgen”.

Met deze invulling aan de motie kinderarmoede, kan er in ieder geval voor gezorgd worden dat deze kinderen in clubverband kunnen sporten of zich cultureel kunnen ontplooien. Een mooi begin om de armoede onder deze jongeren aan te pakken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier