h

Hoe duurzaam is de stroom die Zuidplas gebruikt?

7 juni 2016

Hoe duurzaam is de stroom die Zuidplas gebruikt?

Foto: André Muller

Onlangs werd er deed onderzoeksbureau SOMO in opdracht van Greenpeace een onderzoek naar de naleving van het Klimaatakkoord Gemeente en Rijk 2007-2011, een akkoord waarin besloten werd dat alle lokale overheden per 2015 hun energie duurzaam in zouden gaan kopen. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 103 gemeentes voldoen aan deze eisen, en de gemeente Zuidplas hoort hier nog niet bij. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

In 2007 werd een vooruitstrevend akkoord gesloten met betrekking tot de aankoop van duurzame energie. Met het oog op de toekomst werd toen besloten dat alle gemeentes per 2015 over zouden stappen op duurzame energieleveranciers om zo het goede voorbeeld te geven. Een jaar verder vond Greenpeace het tijd om uit te zoeken hoever deze afspraken nagekomen zijn. Uit het onderzoek wat volgde bleek dat slechts 103 van de 390 (slecht van 308 gemeentes zijn de gegevens bekend) Nederlandse gemeentes voldeed aan de eisen, en de gemeente Zuidplas zat hier helaas nog niet bij.

In het onderzoek werd de gemeente Zuidplas ingedeeld in de gele categorie, met als begeleidende tekst: “De gemeente koopt groencertificaten van goede kwaliteit in, maar neemt nog stroom af van een energieleverancier die zijn stroom voornamelijk opwekt met behulp van kolencentrales.”

‘Het goede begin is er dus wel’, geeft SP raadslid Bas Stalpers aan. ‘Maar we zijn er nog niet’. De SP heeft duurzaamheid altijd al hoog in het vaandel gehad en ziet graag dat er van de grote vervuilende kolencentrales af gestapt word. ‘Dit klimaatakkoord was hier een mooie opzet voor, en daarom is het des te vervelender dat het nog niet overal uitgevoerd is.’ Gaat Bas Stalpers verder. ‘Dit rapport laat laksheid zien bij vele gemeentes en wij willen graag weten hoe dit kan en of de gemeente Zuidplas al een plan heeft liggen om wel aan de voorwaardes te gaan voldoen.’

Dit is dan ook de reden dat de SP het college van Zuidplas vragen stelt. Hiermee hopen ze het proces om een nog groenere gemeente te worden te bespoedigen. ‘En als dat niet kan met de huidige leverancier dan moeten we misschien eens naar een andere gaan kijken’, aldus Stalpers.

Reactie toevoegen

U bent hier