h

Evenementen zijn het beste bewaarde geheim van Zuidplas

21 februari 2016

Evenementen zijn het beste bewaarde geheim van Zuidplas

Foto: Vereniging voor Volksvermaken Eelde / Vereniging voor Volksvermaken Eelde

De SP heeft tijdens de behandeling van de recreatievisie zich wederom verbaasd hoe het mogelijk is dat er zo weinig over evenementen wordt gecommuniceerd. Volgens Adri Woudstra werkt een bord met “op die datum een evenement” ook niet echt ter uitnodiging. Woudstra heeft al eerder gepleit voor borden met evenmenten, vooral bij de grenzen van de bebouwde kom. Ook pleitte Woudstra voor meer aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.

Woudstra benadrukte : “Het laagste punt is een plek die niet zo makkelijk duidelijk te maken is. Vanaf Vaals kijk je omlaag maar vanaf het laagste punt kijk je niet omhoog; het is de ontstaansgeschiedenis die het interessant moet maken. Dan kom ik terug bij de veendijk, de steenovens en het laagste punt. Deze drie plekken maken onze geschiedenis levend!”

“Voor al die groepen staat of valt de belangstelling bij bekendheid. Veel inwoners weten niet wat er wanneer aan de gang is….staat er op het plein “gesloten voor evenement” Niet wat maar evenement. Ook bij de gemeentegrenzen staat nog steeds geen bord met aankondigingen  wat er waar en wanneer aan de hand is. Welke evenementen zijn er de aankomende tijd? Waar je dus heen kunt gaan. Welkom in Zuidplas! En dan………? “ was het standpunt van Woudstra.

Het SP raadslid miste de aansluiting van de provincie met oog op bijvoorbeeld de bruggen in het Bentwoud gebied. Ook het gebied van de Hollandsche IJssel mist Woudstra in de stukken. Daarom tekende de SP mee met een amendement voor een onderzoek naar een jachthaven.  Woudsta hoopt dat het college meer uitvoering gaat geven aan haar wensen en stemde met de visie in.

 

Foto is een voorbeeld van een bord in Eelde, bron Vereniging voor Volksvermaken Eelde

Reactie toevoegen

U bent hier