h

SP Succes: Jongeren Zuidplas krijgen stem in jongerenadviesraad

4 december 2015

SP Succes: Jongeren Zuidplas krijgen stem in jongerenadviesraad

Foto: SP

Hoe leuk zou het zijn als je als jonge inwoner in je eigen gemeente een mening kan geven over hoe het anders moet of wat je juist als jongeren wil behouden? Super natuurlijk! Het college van B&W kwam daarom tijdens de raadsvergadering van eind november met het voorstel om een jongerenadviesraad op te richten.

Eindelijk is er dan een voorstel om ook de jongeren van de gemeente een stem te geven en zo het gat tussen de leden van de kindergemeenteraad en de ‘volwassenenraad’ op te vullen en daar is de SP maar al te blij mee. “We geven een stem aan een groep die nu vaak niet gehoord word en vooral als lastig beschouwd wordt.  Maar we geven ook een stem aan een groep met een frisse kijk, een groep met nieuwe ideeën en vooral een groep met hele andere prioriteiten als die wij hier hebben. Wij zien de jongerenadviesraad dan ook zeker als een toevoeging” aldus de SP.

Het college had als doel in haar college programma staan dat de gemeente jongeren de positieve aandacht wil geven die zij verdienen. Er wordt niet gepraat over jongeren, maar met jongeren. Om dit te bereiken kwam het college met het voorstel om een jongerenadviesraad op te richten. Deze jongerenadviesraad gaat een belangrijke stem in het gemeentelijk jongerenbeleid en kan zowel gevraagd, als ongevraagd advies uitbrengen. Met de jongerenadviesraad wordt o.a. gesproken over activiteiten voor jongeren en waar deze te organiseren, ook om eventuele overlast te voorkomen. De SP wethouder wil allerlei jongeren uitnodigen van verschillende groepen binnen de gemeente om hieraan mee te doen. Jongeren van de straat, sportverenigingen, jongeren van de kerk en elke andere jongeren van de gemeente Zuidplas is welkom.

Na het vaststellen van dit voorstel gaat het college verder met de uitvoering en zullen ze uiteraard goed hierover communiceren. Buiten dat het college haar strepen zet, doet de SP dit ook. De SP heeft tijdens de laatste verkiezingen van Maart 2014 in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor jongeren en deze blijkt steeds meer te worden gerealiseerd. De SP zegt in haar verkiezingsprogramma Om Zuidplas niet te laten vergrijzen, moet er nu al geïnvesteerd worden in jongeren en jongerenbeleid. Dat moet op gebied van wat er te doen is maar vooral ook op werk en wonen. 

Een veel gehoorde klacht van jongeren is dat ze niet gehoord worden en andersom klagen ouderen dat jongeren overlast veroorzaken. Evaluatie van jongerenbeleid en accommodaties in Zuidplas naar effectiviteit en aan laten sluiten bij de wensen van jongeren zelf. Overlast is dan niet de enige graadmeter voor inzet van geld. Organiseer jongerenconferenties met allerlei organisaties voortzetten maar laten er niet alleen jongeren komen vanuit een de zelfde organisatie. Betrek juist hier hangjongeren erbij.

Het college is nu een raad aan het organiseren dat werk beter en is sterker. “Naast het samenwerken is eigen doelen en succes behalen het mooiste wat er is, en wij maken wat onmogelijk is mogelijk dat is de kracht van dit college niet kijken naar de knelpunten; maar met elkaar succes boeken” aldus Roy Korbijn Afdelingsvoorzitter SP Zuidplas.

De gemeenteraad heeft hierover gestemd, unaniem maar wel nog wat huiswerk voor de wethouder. De wethouder kijkt positief uit naar een verdere ontwikkeling en een mooie en snelle start voor een groot succes! “Ik ben, als jongste raadslid, blij dat ook de echte jongeren eindelijk een stem zullen gaan krijgen.” aldus Bas Stalpers

Reactie toevoegen

U bent hier