h

SP: Kan een Jeugdloonvrije gemeente bestaan?

26 november 2015

SP: Kan een Jeugdloonvrije gemeente bestaan?

Foto: SP

Met 686 euro bruto per maand ligt het minimumjeugdloon voor 18-jarigen bijna 300 euro onder de armoedegrens. Dit is te weinig om een normaal bestaan op te bouwen, dit vinden onder andere de partijen in de provinciale staten van Zuid-Holland en in de gemeente Amsterdam, Den Haag en Weert. In navolging hiervan diende de SP Zuidplas samen met de fractie van de PvdA/Groen Links een motie in om ook van Zuidplas een voorbeeld gemeente te maken in de strijd tegen deze ongelijkheid.

Helaas waren de 2 fracties alleen en bleef verdere steun uit. Tijdens de raadsvergadering van 24 November gaf SP fractielid Bas Stalpers in een bevlogen betoog aan veel oneerlijkheid te zien in de arbeidsmarkt door het uitkeren van jeugdloon aan werknemers onder de 23. In zijn verhaal ten overstaan van de raad haalde hij een situatie aan van Jeroen, een jongen van 18 die net zijn MBO opleiding afgerond had. Stalpers vergeleek Jeroen met Bouke van 23, die net dezelfde
opleiding afgerond had. Jeroen en Bouke hebben hetzelfde geleerd en doen het zelfde werk, maar Bouke verdient wel ruim het dubbele doordat hij iets ouder is. En dat klopt niet. Stalpers pleitte voor gelijk loon voor gelijk werk, maar vond helaas geen steun buiten de mede indieners van PvdA/Groen Links.

De andere partijen in Zuidplas gaven aan dat dit een landelijk thema is waarover ze lokaal niet zouden gaan. Maar dat is onzin vind Stalpers, hij vind dat juist de gemeentes en provincies hierin een voorbeeld moeten geven naar de landelijke overheid maar ook naar de werkgevers lokaal. Door met zijn alle een sterk signaal af te geven zouden we een verandering teweeg kunnen brengen, maar helaas zal Zuidplas hier
geen voorbeeld in kunnen zijn.

Met de motie wilde de de SP Zuidplas ook zijn steun betuigen aan Young & United en aan Rood, de jongeren organisatie van de SP. Een signaal wat duidelijk over gekomen is en ook gewaardeerd word door beide
organisaties. ROOD Zuidplas laat bij monde van woordvoerder Ruben van der Linden weten teleur gesteld te zijn in het afketsen van de motie.
Maar Ruben laat wel weten dat Rood Zuidplas zeker door gaat in de strijd voor een eerlijker loon voor jongeren. "Jammer dat de gemeente niks doet, en jammer dat de raadsfracties ons niet willen steunen terwijl in beide kamers een ander geluid wordt gegeven, het is raar maar waar!" Want zowel landelijk al regionaal kan er nog veel gedaan worden om deze ongelijkheid uit de wereld te krijgen en daar zullen de jongeren van de SP alles aan gaan
doen.

Reactie toevoegen

U bent hier