h

SP wil uitleg over bomenkap Hitland

7 september 2015

SP wil uitleg over bomenkap Hitland

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de kap in het recreatieschap Hitland, waarbij er sprake is van een uitdunningsproces maar door de grootschalige kap ontstaat er veel onrust onder inwoners. De vragen zijn gericht aan het college waarvan drie bestuurders deel uitmaken van het
bestuur.

"inwoners ervaren de uitdunning als een grootschalige kap en zijn bang dat er meer gekapt is dan noodzakelijk. Ondanks dat er vaker door het
recreatieschap is gecommuniceerd lijkt de uitleg niet te kloppen met hoe het wordt ervaren"legt Jan Baas uit.

https://zuidplas.sp.nl/sites/zuidplas.sp.nl/files/c_413_-_schriftelijke_vragen_fractie_sp_bomenkap_hitlandbos_e15.002368.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier