h

ROOD: "Aan NEE hebben de Zuidplas jongeren niks"

21 juli 2015

ROOD: "Aan NEE hebben de Zuidplas jongeren niks"

Foto: SP

In een open brief roept ROOD Zuidplas wethouder Woudenberg  op om steun uit te spreken voor de eisen van Young&United over het afschaffen van minimum jeugdloon voor jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar, nadat deze eerder had aangegeven ‘geen mening’ te hebben over het jeugdloon. “Voor NEE kopen Zuidplas jongeren niks!” aldus Contactpersoon Jamie Wijnhold, die stelt dat jongvolwassenen op dat moment nog steeds maar half loon krijgen voor heel werk.

Open brief aan Wethouder Woudenberg, wethouder Werk en Economie van Zuidplas:

Beste wethouder Woudenberg

Raadslid Bas Stalpers raadslid van de SP stelde u vragen over het standpunt van het college op het
gebied van minimum jeugdloon bij jongeren. Want de lokale SP jongeren geven aan dat het veel te lage jeugdloon een probleem is en dat volwassenen minstens het recht hebben op een volwassenen minimumloon. ROOD vroeg daarop aan u – verantwoordelijk voor werkgelegenheid en economie in Zuidplas – namens Zuidplas bij het rijk wilde lobbyen voor het afschaffen van het jeugdloon voor volwassenen tussen de 18 en 23. In plaats daarvan moeten deze mensen een normaal loon verdienen. Vanaf je 18e ben je namelijk volwassen, je mag trouwen, stemmen en je moet je zorgverzekering betalen. Volwassen in alles, behalve je loon. Je krijgt namelijk nog steeds een jeugdloon wat soms niet eens de helft van het normale loon is. Bas stelde o.a de vraag; Is het college bereid om zich, voor de jongeren van Zuidplas, uit te spreken voor het afschaffen van het jeugdloon om zo meer gelijkheid in beloning op de arbeidsmarkt te creëren? U kwam echter met een verbazingwekkend antwoord: Nee, dit onderwerp kent veel raakvlakken, denk daarbij aan jeugdwerkloosheid, werkervaring en
economische effecten voor het bedrijfsleven. Het college is in haar rol niet in staat te oordelen over een dergelijk macro economisch
vraagstuk.

Op het moment dat je geen mening
hebt over het jeugdloon en eerlijk loon voor volwassen mensen, zeg je eigenlijk dat je het eens bent met het huidige systeem en dus niks wilt doen om dit te veranderen. Door uw antwoord blijven volwassen jongeren tot 23 nog steeds half loon verdienen, dit terwijl ze precies hetzelfde werk doen en ook nog eens dezelfde kosten hebben. ROOD Zuidplas vraagt de wethouder daarom om zich uit te spreken, want door uw mening / standpunt van het college koopt een Zuidplas jongeren een halve broek, een half studieboek of betaalt hij de helft van zijn kamerhuur. Aan een halve broek heeft die jongere niks, met dat halve studieboek haalt de jongere zijn studie niet en met het betalen van
een halve kamerhuur wordt hij of zij zijn woning uitgegooid. Het is goed als de lokale politiek zich ook een beetje verdiept in de landelijke beleid wat het raakt lokaal wel degelijk. Onze vraag ook
is of het college met de gemeenteraad hun steun kunnen uitroepen naar ons en de lokale jongeren. Voor ons is het namelijk wel de moeite waard, ook als is zuidplas volgens u een kleine gemeente waar het lobbyen met het rijk niet helpt. Beste wethouder, aan 'NEE' hebben de Zuidplas jongeren niks. Dus wij vragen u zich duidelijk uit
te spreken: Bent u voor of tegen het afschaffen van het jeugdloon en voor of tegen het invoeren van een eerlijk minimumloon voor alle
werkende jongeren?

Met hartelijke groet, Namens ROOD Zuidplas Jamie Wijnhold

Foto: SP

 

U bent hier