h

Werken voor de helft? NO WAY!

12 juni 2015

Werken voor de helft? NO WAY!

Foto: SP

In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw werd in Nederland het jeugdloon vastgesteld. In de tijden van hoge werkloosheid zagen de toenmalige machthebbers hierin een mogelijkheid om jongeren aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt.Een nobel streven, maar in de huidige tijd leidt dit enkel tot grote, oneerlijke, verschillen op de arbeidsmarkt. Daarom heeft ROOD Zuidplas  de samenwerking gezocht met Young & United in de strijd voor het afschaffen van het jeugdloon om zo de gelijkheid op de arbeidsmarkt terug te krijgen.

In de lijn hiervan heeft de fractie van SP Zuidplas het college van Zuidplas via schriftelijke vragen om haar meninggevraagd. De woordvoerder jeugd en financiën van de fractie, Bas Stalpers, geeft aan dat het in der tijd een zeer nobel streven was om de jeugd aan het werk te krijgen door middel van deze ingreep. DestijdsToen der tijd werd het lage loon deze immers verdedigd met het feit datjongeren als leerling binnen kwamen in een bedrijf en nog veel moesten  leren, D maar dat is

nu, 30 jaar later, wel anders. ‘Veele MBO’ers komen op hun 18e al van een vakopleiding af, hier hebben zehier al kennis en ervaring op gedaan uit in de boeken maar ook op de werkvloer in de vorm van stages.’ Aldus Stalpers. ‘De achterstand waar ze vroeger mee begonnen, is er niet meer of is minimaal. Maar tToch moeten deze jonge, hard werkende en gemotiveerde werknemers het 5 jaar lang met fors minder doen danals hun collega’s van boven de 23. Mmaar in de tussentijd doen ze wel hetzelfde werk met dezelfde verantwoordelijkheden.’

Foto: YoungAndUnited

‘Daarnaast blijven jongeren ook niet meer zo lang onder de vleugels van pa en ma. Dit betekendt dat ze van dit jeugdloon vaak ook de huur, zorgverzekering, boodschappen en ga zo maar door moeten betalen’’ vult ROOD woordvoerster Jamie Wijnholt aan. ‘In de praktijk betekendt dat dus dat deze jongeren iedere maand met minder financiële middelen hetzelfde moeten doen als iemand van boven de 23 met dezelfde functie’ vervolgt ze haar verhaal. De SP vindt dit soort praktijken niet meer van deze tijd en vindt dat deze jonge, volwaardige werknemers het zelfde verdienen als hun de ouderen collega’s in dezelfdehun  functie. Voor

de socialisten is de gelijkwaardigheid van ieder mens van groot belang, dus ook zeker voor de jonge arbeiders. ‘Met deze vragen aan het college hoop ik de steun te vinden die de jongeren verdienen, want samen sta je sterker’ aldus Stalpers. ‘Daarnaast zou een positief antwoord van het college een goede steun zijn voor de actie van ROOD en Young & United,. Hoe meer steun ze krijgen, hoe sterker ze staan richting Den Haag in de strijd om het jeugdloon af te schaffen.’

Foto: FNV Vakbond Bouw

In het kader van deze actie is ROOD samen met Young & United op 13 juni aanwezig in de Reigerhof in Nieuwerkerk en 2 weken later, op 27 juni, zijn ze te vinden op ’t Smidse in Moordrecht. Hier zullen zede jongeren op een ludieke wijze het probleem onder de aandacht te ogen brengen en handtekeningen verzamelen voor een eerlijker loon.

U bent hier