h

Coalitie Zuidplas akkoord op hoofdlijnen

19 april 2014

Coalitie Zuidplas akkoord op hoofdlijnen

Onder leiding van de formateurs Jan Oomen (D66) en Kors van der Wolf  (VVD) is na twee weken onderhandelen, hedenochtend een akkoord bereikt over het coalitieprogramma voor de gemeente Zuidplas. De volgende fase wordt nu het samenstellen van het college.

De vier deelnemende partijen (VVD, D66, SP en NEZ) zijn het eens geworden. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Alle partijen herkennen zich goed in dit programma.  De onderhandelingen verliepen constructief en in een goede sfeer. Partijen hebben vanaf het begin duidelijk de intentie gehad om snel tot een goed resultaat te komen.  De SP zal het coalitieprogramma nog voorleggen aan de leden op 25 april.

Het nieuw te vormen college van de gemeente Zuidplas zal dit akkoord op hoofdlijnen vertalen naar een collegeprogramma.  Vandaag  starten de gesprekken over de samenstelling van het college. De formateurs willen deze ronde zo mogelijk binnen één week afronden.

Naar verwachting kan dit akkoord in de raadsvergadering van 13 mei worden besproken. Dan kan de raad de wethouders benoemen, waarna de wethouders kunnen worden geïnstalleerd.

 

Reactie toevoegen

U bent hier