h

Vertraging asbestvragen verbaast SP

16 maart 2014

Vertraging asbestvragen verbaast SP

De SP is verbaasd dat de antwoorden op de schriftelijke vragen over de asbest in de Ambonwijk niet binnen de gestelde termijn beantwoord gaan worden. De fractie kreeg hierover vrijdag een brief over vanuit de griffie.  Voorzover bekend is het pas de tweede keer dat dit plaats vindt, echter is het moment wel vreemd.

"Vorige keren wist wethouder Bosman van de SGP/CU over deze onderwerpen vaak binnen 2 weken het antwoord toe te sturen, nu is de termijn van 30 dagen verstreken en komen de antwoorden pas na de verkiezingen. Dat heeft mij nogal bevreemd. Mogelijk komt het de wethouder niet goed uit dat hij toch niet alles verteld heeft over de overlast" aldus SP raadslid André Muller.

Al eerder was er over dit onderwerp meerdere aanvaringen tussen Muller en Bosman. Zo rakelde de SP de vondst van SP op voor de bouw van het prinssessenkwartier en stelde de wethouder dat er geen asbest was in de ambonwijk. Nu blijkt dat er zowel asbesthoudende pijpjes in de afvoer zijn als ook enkele woningen met asbesthoudend vloerbekleding. 

"De wethouder riep al een keer dat het om niet gevaarlijk asbest ging, helaas voor hem bestaat het niet. Deze wethouder neemt asbest niet serieus!" laakt Muller deze uitspraken.

Reactie toevoegen

U bent hier