h

Verdubbeling hoofdweg is wit voetje halen bij Rotterdam

29 november 2013

Verdubbeling hoofdweg is wit voetje halen bij Rotterdam

De fractie van de SP was fel tegen het besluit van de verdubbeling van de Hoofdweg tussen Capelle en de laan van Avant-Garde. De SP had 8 redenen om niet in te stemmen en van mening dat het college een wit voetje bij Rotterdam belangrijker vindt dan de bezwaren van de inwoners. Hieronder de tekst van Muller, uitgesproken in eerste termijn. Het voorstel werd uiteindelijk aangenomen omdat de coalitiepartijen voor (13 stemmen) en de oppositiepartijen tegen (11 stemmen) was.

De fractie van de SP blijft dit een merkwaardig dossier vinden. Onze fractie stemt niet in met het voorgestelde 2x2 verbreding en wel om de volgende redenen.

 

1)    Ooit vroeg ik een stagier van de Erasmus universiteit om een statistisch onderbouwde  wijze van steekproeven te ontwikkelen. De student Wiskunde moest hard lachen en zei meneer Muller, dat kan ik prima, maar dat kan ook een kind van 5 het is maar hoe je de cijfers wil zien!  En dat is met de aantallen hier ook. Daarom ben ik ook zo verbaasd dat we eerst de cijfers willen uitleggen ter onderbouwing van de 1x1 variant en het dan omslaan naar een 2x2 variant.  Diezelfde cijfers kregen een andere betekenis en als je op die manier de raad wil gaan overtuigen sla je de plank ongelooflijk mis.

2)    Dan voorzitter, is de inspraak van burgers die een eigen alternatief voor een 1x1 hadden bedacht ineens een argument geworden voor het 2x2 maken.  Dat is ook eigenaardig.. Het komt mij niet sterk over ...

3)    Waarom wil Zuidplas dan willens en wetens toch voor een 2x2 oplossing gaan? Ik denk om een mooi wit voetje te halen bij Rotterdam. Laat ik daar heel duidelijk in zijn: Grote onzin is het, want Rotterdam was toch akkoord met de van de 1x1 variant? En anders mag wat mij betreft Rotterdam zelf een 2x2 variant maken hoor, maar dan wel op haar eigen grondgebied. Het convenant blijkt, zoals ik hoorde van de belangengroep Hoofdweg, deels door Rotterdam al niet nagekomen te zijn. Geen afslagen bij Nesselande dus moeten wij dan weer het braafste jongetje van de klas zijn?  Het convenant is mijns inziens al een geest van oud wethouder Nebelestein die toen de ziel van Nieuwerkerk aan Rotterdam verkocht dus laten we nu gewoon de 1x2 gaan uitvoeren!

4)    Dan zit er een brief bij van Rijkswaterstaat. De brief gaat over de A20 en N219 en niet over de hoofdweg. Toch wil Zuidplas blijkbaar het beste jongetje van de klas wil zijn en het file probleem wil oplossen door de Hoofdweg 2x2 te maken: een perfecte racebaan als de zwoele stem van Heleen de Geest op Radio 2 meldt dat er file staat op de A20 richting Gouda. Laat Rijkswaterstaat maar een afslag maken bij Nesselande, punt.  De 2x2 die nu ligt in Capelle is vaak een enorme racebaan en dient al als slecht voorbeeld. En komt u nu niet met het verhaal dat u dat gaat handhaven want dat kan u niet! Overal op 30km zones wordt nu ook al geraced en dat kan u ook niet handhaven.

5)     2x2 wordt een racebaan en Zuidplas kan nu al de verkeersregels niet handhaven, dus ook niet op de Hoofdweg. Wordt wakker zou ik zeggen. Veilig Verkeer Nederland laat ons ook weten geen heil te zien in een 2x2 omdat het gevaarlijk is.  Al eerder denderde wethouder Bosman over adviezen van verkeers organisaties heen met de scheve overweg. Gaat dit nu weer gebeuren?

6)    Een 1x1 is nog altijd beter voor de leefomgeving van de bewoners dan een 2x2. Waarom laat u de raad dit besluiten zonder dat we weten wat de bewoners , direct en er vlak achter aan fijnstof straks te verstouwen krijgen. We hebben niet onderzocht weten wat de milieu effecten zijn voor  mens, dier en groen!

7)    Dan Financieel.  ik krijg het idee dat u financieel zo belangrijk vindt dat u alle eerder genoemde argumenten uit het oog verliest. 

 

Kortom voorzitter : cijfers interpretatie naar eigen wil,  misbruikte inspraak, eigenwijsheid college, oplossen Rijkswaterstaat probleem, Het niet kunnen handhaven, negeren van verkeersorganisaties, een onduidelijkheid voor mens en milieu en slecht zicht door eurotekens in de ogen, is voor de SP een reden om tegen te stemmen. Want voorzitter, een betere oplossing straks via de N219, aanpassing van de A20 en een afrit bij Nesselande is pas een robuuste lange termijn oplossing, niet het maken van een schaduwrijksweg op het grondgebied van de gemeente Zuidplas! 

Reactie toevoegen

U bent hier