h

Moordrechts plan fietsverbeteringen Julianasluis

1 september 2013

Moordrechts plan fietsverbeteringen Julianasluis

Ruim een week geleden namen inwoners van Moordrecht, PvdA/GroenLinks Zuidplas en de Fietsersbond Zuidplas het initiatief om actie te voeren voor een betere, veiligere fietsroute bij de Julianasluis tijdens de werkzaamheden.
Andere politieke partijen zoals de SP en het CDA en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zuidplas,
spraken ook hun steun uit en haakten aan. Tijdens de actiebijeenkomst bij winkelcentrum de Smidse afgelopen zaterdag bleek dat de ergernis over de fietssituatie bij de werkzaamheden breed gevoeld wordt in de de Moordrechtse samenleving. De
situatie van de afgelopen maand, met maar één brug beschikbaar voor fietsers, was wat dat betreft een absoluut dieptepunt.

 Vanaf maandag zijn beide bruggen weer beschikbaar, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De fietsroute die nu nog tot de zomer 2014 geldt,voldoet niet. Daarom hebben de Moordrechters een verbeteringsplan opgesteld,bestaande uit zes realistische maatregelen. Daar zitten geen dure maatregelen bij en deskundigen van de Provincie en gemeente Gouda staan er positief tegenover. Maar toezeggingen zijn er nog niet. Organisator Pieter Beeldman (PvdA/GroenLinks); “op dit moment hebben we alle druk nodig om de verbeteringen er door te krijgen. Daarom verzamelen ouders, scholieren en andere fietsers dinsdagochtend om kwart voor acht bij het parkeerterrein van de golfclub, om in colonne over het terrein van de Julianasluis te fietsen. Daar bieden we ons plan aan. Iedereen is welkom”.

 De Moordrechters benadrukken dat het om een totaalpakket gaat. Daar kun je niet zomaar maatregelen uithalen. In het plan zitten maatregelen die de fietsroute korter en op sommige punten breder maakt. Daardoor hebben scholieren op één route twee kruisingen minder met de drukke N207 hebben en is er minder neiging om gevaarlijk af te gaan snijden. De oversteekplaatsen die overblijven zijn in het plan rood gemaakt, zodat deze beter opvallen bij de automobilisten.

Via mottoborden op de toeleidende wegen wordt de automobilist ook gevraagd om wat vaker te stoppen voor de fietsers. Tenslotte moet de kwaliteit van het
tijdelijke fietspad verbeterd worden. Aandachtspunten zijn stoepranden, zand en stenen op het pad en scheuren en hoogteverschil tussen de betonplaten.

 Naast de provincie Zuid-Holland, vragen de actievoerders ook de gemeenten Gouda en Zuidplas om het plan te ondersteunen. Het is belangrijk dat de fietsveiligheid tijdens de werkzaamheden het komend jaar bij alle betrokken prioriteit houdt. Beeldman: “De aannemer moet attent blijven op zaken als scheuren tussen de betonnen rijplaten, en als er weer eens een afsluiting of omlegging is, dan moeten er meteen verkeersbegeleiders staan”. Die verkeersbegeleiders hadden de Moordrechters het liefst het gehele jaar gehad, maar vanuit de Provincie is duidelijk gemaakt dat dat geen haalbare kaart is.

 

Reactie toevoegen

U bent hier