h

Zuidplas werkt mee aan bijensterfte en gif op straat

13 mei 2013

Zuidplas werkt mee aan bijensterfte en gif op straat

De SP kreeg antwoorden op de vragen over het gebruik van het onkruidverdelgingsmiddel Roundup gekregen en is teleurgesteld. Uit deze antwoorden blijkt namelijk dat er totaal geen beweging is om te stoppen met het gebruik van dit middel omdat het bestek zo goedkoop mogelijk moest. Tot en met 2014 wil de gemeente het blijven gebruiken.En dat terwijl bekend is dat het middel Glysofaat schadelijk is blijft de PvdA wethouder dit gebruiken op stoepen en pleinen, daar waar kinderen spelen. Ook één van de hulpstoffen blijkt zeer schadelijk te zijn, zoals blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijke tijdschrift Toxicology. Daarnaast worden ook drachtplanten door het middel kapot gemaakt, waarmee ook meegewerkt wordt aan de bijensterfte in Zuidplas en Nederland.

Het behandelen van verharde oppervlakten met Round-up is de drinkwaterbereiders een doorn in het oog. Een groot deel vinden zij terug in het voor drinkwaterproductie bestemd oppervlaktewater. Andere bezwaren tegen glyfosaat zijn de aangetoonde bedereiging voor de ecologische stabiliteit van water in natuurgebieden ten gevolge van piekbelastingen en de in onderzoeken steeds vaker aangetoonde humane toxiteit, onder meer glysofaat als veroorzaker van hormonale afwijkingen.Meer dan de helft van de Nederlandse Gemeenten (bijv. Den Bosch en Oss) gebruikt geen bestrijdingsmiddelen in openbare groenvoorzieningen. Geen bestrijdingsmiddelen dus in de openbare ruimte, het domein waar mensen zich begeven , kinderen hun spel uitoefenen en huisdieren aanwezig zijn. Ruim de helft van van alle gemeentelijke verhardingen wordt reeds niet-chemisch beheerd. Dankzij de innovatie in niet-chemische techniek, is het wiel voldoende uitgevonden. De motie van Groen Links Tweede Kamerlid Rik Grashoff tot verbod van glyfosaat werd in september 2011 door een meerderheid in van de 2de kamer aangenomen. Politici kunnen niet langer om duurzame beheersoplossingen heen. Onkruidbeheer met heet water is een voorbeeld: milieuvriendelijk en chemievrij.

Concluderend mag je stellen dat Zuidplas weer op zijn eigen eiland zit en de begroting een mooi excuus is om niet na te hoeven denken over echte alternatieven. Laten we hopen dat per direct het middel RoundUp niet meer wordt gebruikt in Zuidplas! Want goedkoop is duurkoop als je je bedenkt dat het middel straks niet alleen veel schade geeft aan mens en dier; ook het verwijderen uit ons drinkwater kost veel geld. Als je als wethouder hier niet naar kijkt kan je na je periode altijd nog in Avifauna of Blijdorp als struisvogel aan de slag!

Lex Broere en André Muller

SP Zuidplas

U bent hier