h

SP stelt vragen over recreatiewoningbeleid

9 februari 2013

SP stelt vragen over recreatiewoningbeleid

De SP heeft vragen gesteld over een nieuwe beleidsnota voor het niet recreatief gebruik van recreatiewoningen : De partij is verbaasd dat een onderwerp zoals dit door het college wordt vastgesteld en niet door de raad. Het beleidsstuk stuurt aan op strengere handhaving van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Kortgeleden werd over dit onderwerp nog een discussie met de commissie Ruimte gevoerd over dit onderwerp. Klaarblijkelijk heeft het college zelf geen behoefte om dit verder met de raad te doen. Daarom heeft de SP vragen gesteld om alsnog te weten te komen waarom en ook wat de gevolgen zullen zijn van een strenge aanpak.

"Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we veel in het Raadhuisplein moeten investeren omdat we dat niet kunnen handhaven en dan wel mensen, die soms uit nood door gebrek aan woningen, in een recreatiewoning zijn ingetrokken achterna gaan jagen. Ik zou mensen die overlast veroorzaken eerder aanpakken" aldus SP raadslid André Muller. De partij wil weten waarom deze prioriteit anders ligt en ook wat de gevolgen zullen zijn voor onderwijs, middenstand en bijvoorbeeld ook verenigingen. Het gaat om meer dan 500 recreatiewoningen.

De afgelopen jaren wist de gemeente wel de inwoners met hoge OZB te vinden want marktconform als woning werd de WOZ waarde vastgesteld. Vanaf dit jaar krijgen ze forensenbelasting voor hun kiezen. "Als je dit wel kan als gemeente dan moet je ook de andere kant bekijken. De inwoners gaven in de dialoog ook al aan dat ze daar illegaal wonen en ze streven naar een aanpak van dubbel bestemmen. De gemeente is bang te moeten investeren in voorzieningen maar dit is met dubbel bestemmen niet noodzakelijk. Wel vind ik dat bewoners ook zelf eigenaar van de grond moeten zijn zoals op Hitland of in Moordrecht. Als er sprake is van pachten van gronden is het mijns inziens toch anders" legt Muller uit.

De SP maakt zich ook druk over wat er met de mensen gaat gebeuren als ze straks dwangsommen gaan krijgen terwijl het water al financieel tot aan de lippen staat. Ook vreest de SP een grote inzet van ambtenaren omdat dit soort zaken vaak moeilijk te bewijzen vallen..

Klik hier voor schriftelijke vragen

U bent hier