h

Jongeren lezen oudere politici de les!

15 januari 2013

Jongeren lezen oudere politici de les!

Gisteren was de jongerenconferentie in ´t Blok in Nieuwerkerk aan den Ijssel. Deze conferentie werd georganiseerd nav een raadsbreed aangenomen motie van de SP en had tot doelstelling organisaties en jongeren te verbinden. Zo´n 30 jongeren gingen in debat over een aantal stellingen over het jongerenwerk in Zuidplas die door spreekstalmeester Marien Mulder werden neergelegd. Eindconclusie mag vooral zijn dat wij politici toch nog meer ons moeten verdiepen wat er bij jongeren speelt en hoe zij communiceren, een wijze les dus!
Conferentie

Diverse jongeren gaven aan dat per dorp de behoefte en de ervaringen verschilde. Zo was in Zevenhuizen er wel een gemis nadat La Baraque de deuren heeft gesloten en de sfeer in de Pub veranderd. In Moordrecht trekken veel jongeren naar Gouda omdat ze niet weten wat er nu echt speelt in ´t Blok in Nieuwerkerk. Die communicatie liep als een rode draad door de stellingen heen. Want jongeren lezen de huis-aan-huisbladen niet en de aparte jongerenpagina in Hart van Holland wordt gemist. Ook gaan zij niet naar sites en wachten ze vooral af. Daarom moet er meer met sociale media gedaan worden maar ook werd er geopperd dat een aanplakmogelijkheid bij supermarkten en scholen veel meer zou werken en jongeren dan beter weten wat er speelt.

In de discussie werd ook vooral gesproken over wat kan je zelf doen en dan blijken jongeren toch of te willen afwachten, of vast te lopen met hun idee of vaak toch geld de factor is die het idee stopt. Het idee om een soort van wedstrijd van het leukste idee een budget te laten winnen is voor de SP ook een goed idee om mee te nemen.

Wat ons betreft is de conferentie wel geslaagd, vooral omdat jongeren over jongeren gingen praten in plaats van de (half) ouderen en bestuurders over jongeren. We hebben onze lessen kunnen trekken en de SP neemt dit ook mee in het jongerenbeleid. Daarnaast hopen we dat dit een vervolg gaat krijgen en gaan we ook kijken of er draagvlak is voor de plakmogelijkheden bij winkels of openbaar aanplakbord in de dorpen, zonder dat commerciëlen dit volplakken. Dank aan stichting Jeugdwerk en haar vrijwilligers voor de organisatie!

U bent hier