h

Liever niks dan open kaart?

13 oktober 2012

Liever niks dan open kaart?

Afgelopen maand besloot de raad in Zuidplas de fractievergoedingen af te schaffen. Deze vergoeding ,1000 euro per fractie en daar bovenop een bedrag van 250 euro per raadslid is bedoeld om haar controlerende, kaderstellende en volksvertegenwordigende taak uit te voeren. Doordat de regels nogal zwak waren gedefineerd hadden enkele partijen wel een heel mooie invulling hier aan gegeven.

De SP heeft eerder een oproep gedaan aan de andere partijen om openheid te geven over hoe dit bedrag besteed werd, maar helaas, alleen Trots deed mee. Over 2010 werd er door de financiele afdeling een interne controle gedaan en aangezien partijen vonden dat etentjes, kadertrainingen, windjacks, een ballonvaart en zelfs oliebollen (soort van belastingteruggave, dat dan weer wel) onder de voorwaarden vielen was het rapport niet mals.

De grootste boosdoener van 2010, de PvdA die de uitgaven niet eens kon verantwoorden, stelde daarom maar voor om de vergoeding af te schaffen. Hierbij kreeg de partij bijval van de VVD, de ChristenUnie/SGP en Trots en in de raad zaten de andere partijen verbaasd nog te kijken. Het voorstel zou gaan over halveren van deze bijdrage maar nu ging alles weg. Uit de rapportage van 2010 bleek wel dat bijvoorbeeld D66 en Trots, net als mijn SP, alleen de gelden gebruikt te hadden voor lokale bijeenkomsten.

Toch bleef het knagen na de vergadering, waarom gaan de partijen, die er in 2010 een zooitje van gemaakt hebben, nu voorstellen om het af te schaffen? Het antwoord werd in de vergadering door de VVD al zelf gegeven : “al dat gedoe met bonnetjes”. Ah daar komt de aap uit de mouw, dus wel buikje rond eten op kosten van de belastingbetaler maar als de rekening van deze weldaad aan de burger getoond moet worden, dan liever niet? Want voor afschaffing “vanwege extra regels” is een dooddoener eerste klas voor een liberale partij: Je mocht het gebruiken maar het hoefde niet; Je kon het ook terugstorten naar de gemeente! Hoe liberaal wil je het hebben?

De PvdA kwam met het voorstel en viel in de commissie de SP al aan dat wij geen voorstander waren. Het is namelijk in onze beleving gek dat een partij er een zooitje met de bonnen van maakt, in 2010 dus geen verantwoording over kan geven, het maar afschaft onder het motto “kijk ons eens op onszelf bezuinigen”! Toen de SP voorstelde de raadsgelden met 10% te verlagen was de PvdA mordicus tegen en nu dit populistische voorstel? Laat de heer Domela Nieuwenhuis nog eens mij of mijn partij betichten van populisme! Ik verheug me er op!

Kortom, het kind wordt met het badwater weggegooid. Partijen die het gebruikten, zoals de SP, krijgen nu de rekening gepresenteerd uit angst om de belastingbetaler iets uit te leggen. Zo goedkoop en doorzichtig kan politiek dus zijn op lokaal niveau

André Muller
Raadslid SP Zuidplas

U bent hier