h

Geen prijsverhoging blauwe zak door amendement D66 en SP

21 december 2011

Geen prijsverhoging blauwe zak door amendement D66 en SP

Door een amendement van D66 en de SP met steun van Trots en Gemeentebelangen is het tarief van de blauwe restafvalzakken niet verder verhoogd. De SP was hier tegenstander van omdat de blauwe zak snel wordt vervangen voor ondergrondse containers. Volgens de SP is door onder andere een filmpje op Omroep Zuidplas aangetoond dat er max 60 liter in kan in plaats door de wethouder als rekenmaatstaf gehanteerde 80 liter.

Nadat wethouder Hazelenbach in eerste termijn nog de loopgraven op zocht bleek in tweede termijn dat ook de coalitiepartijen kritisch te zijn. Na een nieuwe schorsing stelde het college zich neutraal achter het amendement om het vastrecht 4 euro te verhogen en geen prijsverhoging door te voeren. Het amendement werd door de gehele gemeenteraad gesteund.

U bent hier