h

SP vraagt om opheldering over renovatie Moerhoutpark

11 april 2011

SP vraagt om opheldering over renovatie Moerhoutpark

Na klachten van inwoners van Moordrecht over de renovatie van het Moerhoutpark is de SP met een paar bewoners rond gaan kijken. Onder de bewoners is onrust ontstaan nadat er meerdere keren was afgeweken van de oorspronkelijk afgesproken werkzaamheden. De communicatie met de gemeente verloopt tot nu toe stroef en er is daardoor veel onduidelijkheid ontstaan. De SP hoopt met schriftelijke vragen opheldering te krijgen over een flink aantal zaken.

Naar eigen zeggen hebben de bewoners meerdere keren bij de gemeente aan de bel getrokken, bijvoorbeeld over de straatverlichting die niet naar behoren werkte. Pas na tien weken werd het probleem verholpen. “Dit is voor omwonenden een zeer onwenselijke situatie. Niet werkende straatverlichting belemmert de verkeersveiligheid en geeft een onveilig gevoel ’s avonds. Maar dat is niet de enige overlast die ondervonden wordt, aldus Jan Baas die samen met Lydia Reicher een kijkje nam bij de renovatie. Het terrein achter de school met de Bijbel is zonder enige aankondiging opgehoogd, waardoor bij hevige regenval het hele lagere gedeelte, inclusief pad, onder water komt te staan. Ook het middenterrein, beter bekend als de Perentuin, is zonder dat dit was afgesproken, opgehoogd. Hierdoor is de originele beplanting verloren gegaan.

De communicatie met de gemeente geeft ook niet veel duidelijkheid. ”Omwonenden kregen verschillende antwoorden op dezelfde vragen. Op de vraag waarom ze na een vorstperiode ineens stopten en een enorme modderpoel achter lieten, kregen de bewoners van de werklieden het antwoord dat zij door hun baas waren weggehaald om elders straatwerk op tijd af te krijgen. Van de gemeente kreeg men te horen dat men niet met machines in de modder kon werken. Dit geeft de bewoners niet bepaald het gevoel dat hun vragen en klachten de gewenste aandacht krijgen”, legt Lydia verder uit. “Bovendien lijkt het me onmogelijk dat de werkzaamheden binnen budget blijven als er zoveel dingen gebeuren die niet afgesproken zijn. Ofwel het budget wordt overschreden, ofwel andere werkzaamheden die wel afgesproken zijn, zullen nu blijven liggen”.

De SP hoopt met de vragen meer duidelijkheid te krijgen voor de omwonenden van het Moerhoutpark en meer inzicht te krijgen in de financiële situatie van de renovatie.

U bent hier