h

Oppositie stemt uit protest tegen subsidiebeleid

1 april 2011

Oppositie stemt uit protest tegen subsidiebeleid

De oppositiepartijen (GBZ, Trots op Nederland, D’66 en SP) in de gemeenteraad van Zuidplas hebben uit protest tegen het voorstel van het subsidiebeleid gestemd. De partijen waren teleurgesteld over het feit dat de coalitiepartijen dit agendapunt al de avond ervoor tijdens een coalitieoverleg hadden dichtgetimmerd. Eerder commentaar tijdens de commissiebehandeling door PvdA en ChristenUnie/SGP waren tijdens de behandeling als sneeuw voor de zon verdwenen.

De avond ervoor hadden de fracties van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP met 2 van de 4 wethouders overleg gevoerd. Uit een reactie via email bleek dat onder andere dit agendapunt besproken was. Volgens de oppositie bleek tijdens de behandeling in de raad dat alles nu dichtgetimmerd was, de rijen waren weer gesloten! Tijdens de raadsvergadering heeft de oppositie om een schorsing gevraagd en tijdens dit overleg besloten om uit protest tegen het voorstel te stemmen. Wat onverlet laat dat de oppositiepartijen ook het nieuw vastgestelde subsidiebeleid door de keuze voor gebouwen in plaats van activiteiten fundamenteel onjuist vinden.

Volgens de oppositiepartijen kan en mag dit niet gebeuren in het duale stelsel. Zeker als ook de coalitie zelf aangeeft ‘duaal’ te zijn. Wethouders geven door hun aanwezigheid direct of indirect extra informatie aan de coalitiepartijen die hiermee een voorsprong hebben ten opzichte van de oppositie. De oppositiepartijen verzetten zich tegen deze incorrecte manier van werken. Een gemeenteraad moet in zijn geheel haar controlerende en taakstellende taken op het college kunnen uitvoeren. En het college legt dan, zoals het hoort, verantwoording af in de raadzaal!

U bent hier