h

Afvalbeleid kleine organisaties wordt sigaar uit eigen doos

4 april 2011

Afvalbeleid kleine organisaties wordt sigaar uit eigen doos

Met ingang van 1 januari 2012 verdwijnen de blauwe zakken uit het Nieuwerkerkse straatbeeld. Ondergrondse containers zullen waar mogelijk bij zowel laagbouw als hoogbouw geplaatst worden. De inwoners kunnen zo tegen een vast tarief per volume 7 dagen per week hun afval kwijt. Van gemeentewege zal er geen bedrijfsafval meer worden ingezameld, wat tot gevolg heeft dat alle instellingen in Zuidplas, waaronder sportverenigingen, scholen, maar ook vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het door hun geproduceerde afval.Blauwe zakken

Dat laatste schoot mij in het verkeerde keelgat: moeten organisaties die het louter van giften en subsidies moeten hebben, hun weinige middelen gaan besteden aan het afvoeren van een paar vuilniszakken per week? Afgelopen week heeft de SP daarom een amendement ingediend bij de afvalnota. In het amendement is voorgesteld om verenigingen en stichtingen zonder personeel in loondienst en zonder winstoogmerk, te helpen met een tarief dat gelijk is aan de kosten voor inwoners Zuidplas, met een plafond van 100 zakken per jaar. Hiermee moedig je aan tot afvalscheiding en geef je verenigingen niet de vrije hand van onbeperkt afval aanbieden. GBZ, Trots, PvdA en uiteraard mijn SP waren voor het voorstel, de rest wees het af.

Waarom maak ik me hier zo druk over? Daar is zijn een aantal goede redenen voor:
Allereerst weten de verenigingen en organisaties van niets. De mensen die ik spreek staan me aan te kijken alsof ze water zien branden. Het lijkt er op dat de wethouder dit bewust stil gehouden heeft om zo inspraak te verkomen. Afval van evenementen valt ook onder de noemer ‘bedrijfsafval’, maar de grootste evenementenorganisatie wist nog van niks.

Ten tweede vind ik de argumentatie van de wethouder zeer zwak. Op mijn stelling dat je een organisatie die alleen van subsidies en sponsoren afhankelijk is, niet kunt gaan vragen om de volle mep van de markt te gaan betalen reageerde hij heel simpel. De verenigingen moesten maar aan hun leden vragen of ze een zak mee wilden nemen en thuis wilden weggooien. Daarmee gaat hij voorbij aan zijn eigen streven om bedrijfsafval uit de publieke stroom te halen. Daarbij werkt hij ook nog het afvaltoerisme in de hand.

Maar wat mij vooral tegen de borst stuit: onafhankelijk van hoe het nieuwe subsidiebeleid uitpakt, zullen verenigingen er financieel flink op achteruit gaan. Met dit raadsbesluit worden de verenigingen nog een stukje extra gekort, doordat een deel van de subsidie voor activiteiten straks gebruikt moet gaan worden voor afvalverwerking. Gemeenschapsgeld, bestemd voor activiteiten, wordt uitgegeven aan het bedrijfsleven dat aan het afval verdient. Dus eigenlijk subsidieert de gemeente het bedrijfsleven. Daarmee wordt deze verkapte bezuiniging een dure sigaar uit eigen doos. Aangestoken door verkeerde bezuinigingsdrift van wethouder Hazelebach.

De verenigingen zijn dus niet alleen door de standaardbezuinigingen, maar ook door dit soort visies het haasje. Hoe lang blijven we als gemeente nog op vrijwilligersorganisaties korten? Op deze manier van niets zeggen en addertjes onder het gras stoppen in plaats van een klein helpend handje toe te steken, helpen we de organisaties zachtjes om zeep. Want wie laat zich nou zo als oud vuil behandelen?

U bent hier