h

SP krijgt steun voor beter OV naar industriegebieden

3 november 2010

SP krijgt steun voor beter OV naar industriegebieden

De SP heeft tijdens de begrotingsbehandelingen een motie ingediend dat er op korte termijn een betere verbinding moet komen naar de industriegebieden in de Zuidplas. Dit was het meest negatieve onderwerp volgens de ondernemers in Zuidplas. Dit kwam uit een onderzoek van ondernemers in de regio.

De ondernemers hadden de bereikbaarheid van de gebieden gewaardeerd met een 5,3. Hierbij blijft dat de ondernemers het standpunt van de SP ondersteunen. Dit punt staat in het verkiezingsprogramma van de partij om de economie te stimuleren. De SP heeft tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend dat dit snel dient te worden onderzocht. Hierbij kreeg de SP steun van de VVD, PvdA, GBZ, Trots en D´66. CDA en Christenunie/SGP stemden tegen het voorstel.

U bent hier