h

Begrotingswijzer Gemeente online

9 mei 2010

Begrotingswijzer Gemeente online

Van 12 mei tot 1 juni kunnen inwoners van de gemeente Zuidplas het ‘heft’ in eigen hand nemen met de online BegrotingsWijzer. Met dit digitale middel kan iedereen even de gemeentelijke portemonnee beheren en plannen indienen voor nieuw beleid. Zuidplas is de eerste Nederlandse gemeente die haar inwoners op deze manier bij het beleid betrekt. Deze is te vinden op www.begrotingswijzer.nl
berotingswijzer

Zuidplassenaren kunnen kiezen
Voor de inwoners van Zuidplas is dit een unieke kans om als eerste in Nederland vanachter de computer mee te sturen met de politiek, door aan te geven welke zaken zij zelf belangrijk vinden de komende jaren. Met de BegrotingsWijzer zie je hoe de gemeentelijke begroting eruit ziet, hoe deze tot stand komt en hoe de politiek haar keuzes maakt. Door zelf te kiezen tussen thema's en plannen kan iedere inwoner een eigen begroting voor de gemeente maken. Dat kiezen kan door middel van een schuifknop waarmee een burger aan kan geven dat er bij het betreffende thema meer of minder geld uitgegeven kan worden. Maar de begroting mag niet met een tekort sluiten! Er moet dus gekozen worden. Waar liggen dan de prioriteiten? Waaraan moet meer geld besteed worden? Waaraan mag best minder geld besteed worden? De Zuidplassenaren kunnen dat kenbaar maken. Zij voelen gelijk de opgave aan waarvoor de fracties in de raad staan om een sluitende begroting te krijgen. Maar daarnaast kunnen zij tevens aangeven waar hun prioriteiten liggen en waar zij hun keuzes maken. Die keuzes kan de raad betrekken bij zijn overwegingen bij de vaststelling van de perspectiefnota die op 29 juni in de gemeenteraad aan de orde komt. En u weet, deze perspectiefnota geeft de richting aan voor de begroting voor het jaar 2011 die de raad in oktober zal vaststellen.

Ruimte voor eigen plannen en ideeën
Wie naar www.begrotingswijzer.nl surft, kan niet alleen schuiven in de huidige begroting van de gemeente Zuidplas, maar ook geld vrijmaken voor eigen ideeën. De gemeenteraad stelt maximaal 50.000 euro beschikbaar voor goede ideeën en plannen die via deze website binnenkomen. Door te bezuinigen op bestaande uitgaven of door de belastingen te verhogen, creëert een inwoner budget. Dit budget kan binnen de bestaande begroting worden uitgegeven, of gereserveerd voor nieuwe plannen van de gemeente waaronder parkeren in woonwijken en een jeugdgemeenteraad, of juist besteed worden aan eigen ideeën als buurtkunst of een skatebaan.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten?
Zo-even gaven wij reeds aan wat de gemeenteraad met de uitkomsten van de BegrotingsWijzer kan. De keuzes en eigen plannen van de inwoners worden gebundeld door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Op 21 juni aanstaande vindt een bijeenkomst plaats waarin het resultaat van de BegrotinsWijzer door het IPP wordt gepresenteerd en waarin de gemeenteraadsleden hun reactie op die resultaten geven. Inwoners die hun e-mailgegevens achterlaten na het invullen van de Begrotingswijzer, ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Experiment
De gemeente Zuidplas heeft de BegrotingsWijzer ontwikkeld met het IPP. De BegrotingsWijzer is een experiment. De gemeente en het IPP ontvingen vorig jaar subsidie van het VNG-programma 'In Actie met burgers' (een samenwerkingsprogramma van VNG en ministerie van Binnenlandse Zaken) om dit instrument voor burgerparticipatie te ontwikkelen. Afhankelijk van de uitkomsten kan de gemeenteraad beslissen of dit instrument jaarlijks wordt ingezet.

U bent hier