h

Lydia Reicher nieuwe voorzitter SP Zuidplas

31 maart 2010

Lydia Reicher nieuwe voorzitter SP Zuidplas

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 Maart 2010 is Lydia Reicher door de leden met een overgrote meerderheid verkozen tot de nieuwe afdelingsvoorzitter van de SP afdeling Zuidplas. Reicher was al jaren vice voorzitter en kreeg dus massale steun om de open gevallen plaats van André Muller te vullen. Michel Lacroix werd wederom verkozen als organisatiesecretaris van de afdeling en Diny Borrmann en Theo de Vette zijn verkozen als bestuursleden. Fractievoorzitter Evert Knoester maakt automatisch deel uit van het bestuur vanuit zijn functie.

Reicher is verkozen voor een periode van 2 jaar en is nu eindverantwoordelijke voor de afdeling met alles wat er bij komt zoals de kerngroep en fractie. Vanuit haar functie Reicher is nu ook lid van de landelijke partijraad, het hoogste orgaan. “Het is een behoorlijke uitdaging want er komt veel op je af, maar ik heb er zin in en wil enorm mijn best gaan doen om zo snel mogelijk alles onder de knie te krijgen. Ik krijg gelukkig veel steun van Michel en Evert en ik kan ook mijn voorganger raadplegen” liet Reicher enthousiast weten.

De afdeling is vanaf deze ledenvergadering gaan werken met een kleiner bestuur en een grote kerngroep. “Nu we ook een gemeenteraadsfractie hebben is er gekeken naar een zo effectief mogelijk bestuur en daarom is er bewust gekozen voor een klein bestuur. Om dit bestuur zit een kerngroep met actieve leden die ook politiek meedenken. Nu kunnen we slagvaardiger besturen maar alle politieke zaken breed bespreken” legt Reicher de nieuwe situatie uit.

U bent hier