h

Nieuwe coalitie Zuidplas: “niets nieuws onder de zon”

13 december 2009

Nieuwe coalitie Zuidplas: “niets nieuws onder de zon”

De nieuwe coalitie voor de Zuidplas is op 4 december een feit geworden. Tijdens een openbare vergadering van alle lijsttrekkers op 7 december werd bekend gemaakt dat VVD, CDA, CU/SGP en PvdA een coalitie hebben gevormd. Op deze avond werd tevens het coalitie-akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Uit de toelichting van mevrouw Venrooy van de VVD werd de noodzaak van een brede coalitie nader toegelicht: het vele werk bij de uitwerking van de fusie in de komende tijd en de op handen zijnde bezuinigingen vanuit Den Haag

In mijn vorige artikel “Recht doen aan de verkiezingsuitslag” heb ik op basis van de verkiezingsuitslag een analyse gegeven over hoe deze te interpreteren. Daarbij viel het op dat de PvdA de grootste verliezer was, van 23% (in 2006) gezakt naar 10% (in 2009) en kreeg 3 zetels in de nieuwe raad, dat is meer dan een halvering. Groot was mijn verbazing dat de PvdA doodleuk in aan deze coalitie gaat deelnemen alsof er geen verkiezingen zijn geweest. Op 7 december heb ik naar de PvdA mijn verbazing uitgesproken over deze ongevoeligheid van de PvdA om “recht te doen aan de verkiezingsuitslag” en de ongeloofwaardigheid die dit tot gevolg heeft. Ik heb toen aangegeven dat dit niet meer te verkopen is. Lijsttrekster Karin Slooters gaf mij doodleuk te kennen dat dat niet het geval is en dat zij deze “move” uitstekend naar kiezers en burgers kan verkopen.

Als je kijkt naar de portefeuille waarvoor de PvdA in het college direct verantwoordelijk voor is (Realisatie & beheer, verkeer & vervoer, milieu, informatievoorziening & automatisering en dienstverlening), kun je niets anders concluderen dat de meeste portefeuilles waarmee je het sociale gezicht in een college inhoud en vorm kan geven bij de andere partijen liggen, dat betekent dat het broodnodige sociale gezicht vooral van de christelijke partijen moet komen. Met deze constatering van de SP op 7 december reageerde Tamara Venrooy van de VVD als door een wesp gestoken: “"wij kunnen ook voor dat sociale gezicht zorgen hoor, meneer Knoester", ik reageerde met: "tijdens de campagne heb ik daar niet veel van gemerkt, geef mij één voorbeeld". Het antwoord was typisch een VVD-voorbeeld en had weinig te maken met een sociaal gezicht.

De huidige coalitie vertoont “niets nieuws onder de zon”, het zijn de oude vertrouwde partijen, wel de grootste maar tevens ook de verliezers als je beseft dat de nieuwe partijen ToNL (2 zetels), D66 (2 zetels) en SP (1 zetel) met zijn drieën met ca. 19% in de raad zijn gekomen. Deze huidige coalitie-partijen doen alsof er geen verkiezingen zijn geweest en met het uitsluiten van alle nieuwe partijen doen ze absoluut geen recht aan de verkiezingsuitslag. Laten we hopen dat deze coalitie ondanks deze misstap, voor de toekomst een helder, een rechtvaardig en een sociaal beleid gaat neerzetten waarbij alle inwoners van de Zuidplas zich betrokken voelen en worden. Belangrijk is dat daarbij enkele grote problemen eens voortvarend worden aangepakt: veiligheid, overlast, behoud van basis voorzieningen in de dorpen, betaalbare woningen voor starters, jongeren en senioren, de megalomane Zuidplas-plannen en “last but not least” het MILIEU en dat mag gerust met hoofdletters worden geschreven. Als het aan de SP ligt dan zullen wij vanuit het oppositie bankje er boven op zitten om het college te houden aan de afspraken in het coalitie-akkoord en zullen we proberen om onze belangrijke punten te realiseren, al dan niet via politieke wegen.

Evert Knoester (SP Zuidplas)

U bent hier