h

Wethouder Slagt bouwt zelfs geen bruggen

4 oktober 2009

Wethouder Slagt bouwt zelfs geen bruggen

In het vorige nummer van Het Kanaal was een redactioneel artikel geplaatst over wethouder Slagt en zijn “ongenoegen” over de opvattingen van de SP over betaalbare woningen voor starters en jongeren. Dit artikel is een korte inhoudelijke reactie van de SP-Zuidplas.

In verkiezingstijd is veel geoorloofd, maar wanneer de partijen elkaar, met een beetje hulp van de media, openlijk voor leugenaar gaan uitmaken, dan bouwen we geen bruggen meer, maar zijn we één brug te ver gegaan. Tijd om een en ander recht te zetten dus over wethouder Slagt en betaalbare woningen.
Wulpendaal

In 2005 is in opdracht van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel een onderzoek uitgevoerd naar de woonwensen onder jongeren. Hieruit kwam naar voren dat 64.4% de voorkeur geeft aan een huurwoning en 29.5% een koopwoning verkiest boven een huurwoning.

In oktober 2006 wordt een motie van de VVD over jongerenhuisvesting gesteund. Zoals Nick Rockx schrijft op de website van de VVD: “De VVD zou graag zien dat er bij de eerste locaties die vrij zijn/komen voor ontwikkeling in Nieuwerkerk aan den IJssel, bijvoorbeeld aan de Wulpendaal, een complex wordt gerealiseerd, waar we een grote slag kunnen maken tegen het tekort aan voor jeugd betaalbare woningen, zowel koop als huur. Een in prijs en oppervlakte variërend aanbod van (studio-) woningen moet toch te ontwikkelen zijn? Jongeren hebben geen eengezinswoningen nodig om in te starten. Jongeren willen dat eigen vrije plekje. En dat plekje moet betaalbaar zijn, geen 2 ton. Ook de jongeren die niet met een topsalaris beginnen willen we graag in Nieuwerkerk houden.”

Helaas lopen de onderhandelingen met Vestia vervolgens stuk en zo lijkt het plan om 50 tot 60 starterswoningen te bouwen, te stranden. Wethouder Slagt laat zich niet kisten en gaat op zoek naar andere mogelijkheden. Koopwoningen lijken het enige alternatief en termen als starterslening en erfpacht worden meerdere malen in de media genoemd om de woningen in de Wulpendaal voor starters betaalbaar te houden. Wanneer ik nu op de website van de verkopende makelaar kijk, zie ik staan: 18 starterswoningen in de Wulpendaal, prijs: 122.000 euro. Niets te vinden over erfpacht.

Allereerst juich ik het toe dat er in de Esse Zoom 52 huurwoningen gebouwd worden, al zijn de berichten over de huur vanuit Vestia nou niet om over te juichen. Maar het is toch op z’n zachtst gezegd jammer dat er aan de Wulpendaal maar 18 woningen voor starters komen in plaats van de bedoelde 50 tot 60? Dat daar 80 mensen op ingeschreven zouden hebben, is mijns inziens een duidelijk signaal hoe hoog de nood momenteel is. Het aantal van 200 te realiseren starterswoningen is nog steeds een mooi doel.

Hoe bereikbaar zijn deze woningen voor jongeren? Starters op de woningmarkt zijn tenslotte niet alleen jongeren, maar alle nieuwkomers op de koopwoningenmarkt. Een paar simpele rekensommetjes op de website van DE hypotheekverstrekker laten het volgende zien:

  • Met een modaal inkomen (31.500 euro per jaar), zonder schulden of te betalen alimentatie, bedraagt de koopsom maximaal 143.000 voor nieuwbouw en 140.000 voor bestaande bouw
  • Een startende HBO-er verdient ongeveer 28.000 euro per jaar. Gebaseerd op dit salaris en zonder enige studieschuld, bedraagt de koopsom maximaal 124.000 voor nieuwbouw en 122.000 voor bestaande bouw.
  • Een MBO-er die start met 2000 euro bruto per maand, mag maximaal 113.000 besteden aan de koopsom van nieuwbouw en 111.000 aan bestaande bouw.

Ongeveer 85% van de starters op de woningmarkt heeft een inkomen beneden modaal. Ongeveer 65% van de jongeren wil liever een huurhuis. Wordt het geen tijd om op te houden met het gooien van modder maar de beschikbare modder zinvol te bebouwen? Om eens verder te kijken naar alternatieven om betaalbare huurwoningen te realiseren voor iedereen, ook voor de kassajuf en de postbode voor wie de huur van 340 euro uit het oorspronkelijke plan voor de Wulpendaal zo mooi geweest was En om tegelijkertijd te kijken naar een mogelijkheid om koopwoningen voor een grote meerderheid van de starters betaalbaar te maken. Erfpacht is genoemd, maar er zijn meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld maatschappelijk gebonden bezit of duurzaam bouwen of nu eens niet de hoofdprijs vragen voor bouwgrond of slim bouwen waardoor de kosten dalen. Laten we onze energie gaan stoppen in het ontwikkelen van mogelijkheden om betaalbare woningen voor starters en jongeren te realiseren. Niet lullen maar poetsen.

Evert Knoester, lijsttrekker SP Zuidplas

U bent hier