h

SP slaat eerste paal aan Wulpendaal

20 september 2009

SP slaat eerste paal aan Wulpendaal

Slaan
De SP heeft vandaag symbolisch de eerste paal geslagen aan de Wulpendaal. Op dit braakliggend terrein is het idee om woningen voor jongeren en starters te gaan bouwen. In de huidige plannen worden dit koopwoningen met kortlopende erfpacht. De SP wil dat wethouder Slagt zijn verantwoordelijkheid neemt en ook zorg gaat dragen dat er huurwoningen komen. Daar is een grote behoefte naar in Nieuwerkerk. Met deze symbolische daad wil de SP dat de wethouder opnieuw gaat proberen dit ook te realiseren.

“In 2006 is een motie aangenomen om woningen te gaan bouwen voor jongeren. We zijn nu aan het eind van 2009 en de wethouder gaat koopwoningen met kortdurende erfpacht realiseren. De prijs van de woningen zijn net te betalen door iemand met een modaal salaris, iets waar starters niet aan kunnen tippen. Slagt biedt wel leningen aan via landelijke regelingen maar de jongeren krijgen dus naast hun hypotheek en aflossing aan de studiefinanciering ook een aflossing aan de gemeente, een Slagtbank dus” legt lijsttrekker Evert Knoester uit.
Postzegel

De SP heeft grote moeite dat dit initiatief al gelijk onbereikbaar wordt voor jongeren met een jaarcontract of zonder vast baan. Al eerder liet de SP weten niets te zien in de plannen voor kortdurende erfpacht en wil dat de gemeente deze lokatie gebruikt voor huurwoningen. Knoester: “In 2006 is er een motie aangenomen om haast te maken met woningen voor jongeren en nu, 3 jaar later, is er nog geen paal de grond in gegaan. Daarom slaat de SP vandaag symbolisch de eerste paal”. Betaalbare huisvesting voor iedereen is een speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de SP.

U bent hier