h

SP statenleden per fiets op werkbezoek in de Zuidplas

22 augustus 2009

SP statenleden per fiets op werkbezoek in de Zuidplas

fractieopfiets

De SP statenleden Harre van der Nat, Eva de Bakker, Erik Maassen en Wiel Senden plus fractiemedewerkers Naomi Smulders en Ap de Wit hebben woensdag 19 augustus een werkbezoek gebracht aan de toekomstige gemeente Zuidplas. Ze werden door de afdeling Zuidplas rondgeleid door het gebied per fiets. De statenleden lieten zich informeren over de actuele zaken in het gebied, zeker daar waar gemeente en provincie qua beslissing samen komen.

Vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel ging men naar de Albert van ’t Hartweg waar nu nog vooral bedrijvigheid heerst maar straks de wijk Nieuwerkerk Noord komt. Zowel in de Statenfractie als de lokale afdeling hebben moeite met de grootscheepse nieuwbouw. “Men moet bouwen naar de echte lokale behoefte. Nu nog staan inwoners jarenlang op de wachtlijst voor een huurwoning. In alle plannen wordt dit gat niet gevuld omdat men graag nieuwe rijke inwoners wil hebben en daarmee eigen inwoners in de kou laten staan” aldus André Muller, voorzitter van de SP Zuidplas.

exit Zevenhuizen

In Zevenhuizen heeft de delegatie eerst gekeken bij de aanleg van de omleidingsroute van de N219 waarmee de leefbaarheid van de inwoners van Zevenhuizen stukken beter gaat worden na opening. Vervolgens werd een biologische boerderij bezocht aan de Zuidplasweg en na een korte pauze doorgefietst naar Moerkapelle. De Statenleden waren verbaasd over de mosquito in het dorp en de grote ophef over de jongeren terwijl je zou verwachten dat de sociale controle in een klein dorp dat zou oplossen. “Maar zoals men nu bezig is met vooral repressie gaat het probleem niet opgelost worden. Je ziet ook dat als je op de ene plaats represieve maatregelen neemt het probleem verplaatst wordt naar een volgende plek. Jongerenwerk moet hier veel meer mee doen, de wijkagent moet aanwezig zijn en je moet ook met de ouders in overleg” Aldus Statenlid Eva de Bakker.

fietstas

Vanuit Moerkapelle fietste de groep door naar Moordrecht via de Zuidplaspolder. In Moordrecht werd gestopt bij het veerpontje, de SP Statenfractie heeft de afgelopen maanden veel aandacht geschonken aan dergelijke veerdiensten. Bij het raadhuis was de volgende pauze waar de afdeling vertelde over de actie die men heeft gehouden ter behoud van dit monumentale pand voor Moordrecht. Ook werd stil gestaan bij de gevolgen van de herindeling en het verlies aan voorzieningen. De Statenfractie heeft de fusie ondersteund maar vraagt ook de afdeling om op het voorzieningsniveau te letten ; “vaak gaan deze voorzieningen snel achteruit en wordt alles in de centrumkern geconcentreerd. Daar moet de SP alert op zijn en hier aandacht aan schenken!”

Na korte stops bij het Abraham Kroesgemaal en molen Windlust was de fietstocht voorbij. Zowel de Statenfractie als de afdeling hebben veel van elkaar opgestoken op deze zonnige dag.

U bent hier