h

Jongeren de dupe van discussie Wulpendaal

16 maart 2009

Jongeren de dupe van discussie Wulpendaal

De jongeren in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn de dupe van het debacle van het mogelijk niet doorgaan van plan om jongerenwoningen aan de Wulpendaal te gaan bouwen. Die conclusie trekt de SP uit de huidige gang van zaken nu Vestia zich terug heeft getrokken.

De SP is nogal verbaasd dat bij project van groot belang, de gemeente de hoofdprijs vraagt voor de grond. “Ik ben met stomheid geslagen dat dit project om deze reden nu gaat veranderen en dat het koopwoningen gaat worden. Iedereen, zelfs de VVD van wethouder Slagt, roept dat er een tekort aan starterswoningen is maar nu de gemeente er iets aan kon doen wordt het niet gedaan” aldus SP voorzitter André Muller. “In tijden van economische crisis wordt het voor starters moeilijker om een hypotheek te krijgen door de strengere eisen die de banken nu stellen. Daarom zijn koopwoningen misschien wel het antwoord om het financiële plaatje rond te krijgen maar is de beoogde doelgroep straks niet in staat om deze woningen te betrekken. De jongeren staan hierdoor wel in de kou”.

De SP wil dat de gemeente er voor gaat zorgen dat Vestia niet de hoofdprijs voor de grond hoeft te betalen om zo zorg te dragen voor huurwoningen voor starters. “Het is een primaire taak van de gemeente om jongeren te huisvesten. Nieuwerkerk moet investeren in de jongeren. Keer op keer stranden dit soort plannen op de grondprijs en daar kan de gemeente iets aan doen.” concludeert Muller op eerdere uitspraken van de VVD voor meer jongerenwoningen. De SP zal de aankomende tijd zich meer op dit dossier gaan richten want bij deze partij is de angst groot dat steeds meer jongeren het dorp gaan verlaten door het tekort aan starterswoningen en daarmee het dorp verder vergrijst. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de sociale samenhang alsmede de financiele toekomst van de gemeente.

U bent hier