h

Ledenvergadering stemt in met plan van aanpak voor toekomst

7 oktober 2008

Ledenvergadering stemt in met plan van aanpak voor toekomst

De leden van de SP in de Zuidplas hebben gisterenavond op de algemene ledenvergadering duidelijk uitgelaten over de toekomst van de partij met oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezige leden zijn het over het algemeen wel eens met het plan om deel te gaan nemen maar alleen als het plan van aanpak, gepresenteerd door Maarten Roovers, succesvol wordt uitgevoerd. Wel stemden de leden unaniem in met de nieuwe afdelingsnaam Zuidplas en werd ook de landelijke notitie "Brandhaard Aarde" goed inhoudelijk behandeld.

    Raadsdeelname

De leden waren over de raadsdeelname eens maar alleen als het kan. De SP moet deelnemen maar niet tegen elke prijs. De leden steunde het plan van aanpak om vooral in de breedte verder te groeien en stelde als doelen dat bestuur, kerngroep en het aantal actieve leden eerst moet groeien. Daarnaast moet de eventuele lijst niet het bestuur of kerngroep leegtrekken waardoor deze zou verzwakken en moet men ook na de verkiezingen actief buiten de raad blijven. Een commissie onder leiding van Maarten Roovers heeft de afgelopen maand onderzoek gedaan in welke staat de afdeling is, hoe andere partijen in Nieuwerkerk het raadswerk doen en hebben ze ook gekeken naar hoe een vergelijkbare SP afdeling in Brielle het heeft ervaren. Maarten Roovers, die ook werd verkozen als bestuurslid op de vergadering, gaat nu samen met voorzitter André Muller het plan van aanpak omzetten in daden.

    Brandhaard Aarde

Deze landelijke notitie werd ook behandeld door de ledenvergadering. Vooral op de voorstellen kwamen heel wat ideeen naar voren van de leden en de Zuidplas afgevaardigden op de aankomende regioconferentie zullen daar dan ook deze voorstellen meenemen.

    Afdelignsnaam

Formeel heet de afdeling nog Nieuwerkerk aan den IJssel maar met het kortgeleden besluit van de gemeenteraden zal de nieuwe gemeente Zuidplas gaan heten. Daarom hebben de leden een motie aangenomen waarin stond dat de afdelingsnaam gewijzigd moet gaan worden in Zuidplas. Dit verzoek is inmiddels ingediend bij de landelijke partij.

U bent hier