h

Raadsleden doen eer aan werk welkenaam.nl

10 september 2008

Raadsleden doen eer aan werk welkenaam.nl

Na een lange sessie van de gemeenteraden van Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht over de gemeenteraad is 1 ding wel duidelijk. De gemeenteraadsleden (behalve lokaal en rechts Zevenhuizen Moerkapelle) steunen indirect toch de inbreng van het burgerinitiatief welkenaam.nl en in meerderheid voor de naam Zuidplas als gemeentenaam gekozen in een peiling in de raadszaal.

De SP had al eerder voorgesteld om dit initiatief te gebruiken voor het kiezen van de naam. Vanuit de bestuurlijke klankbordgroep was er een commissie opgesteld die met 3 namen kwam : Zuidplasland, Oosterschieland en IJssel en Rotte. In de vergadering van vanavond werden deze eerste 2 namen met overgrote meerderheid naar de prullenmand verwezen. De derde naam kreeg in eerste instantie de steun van de meerderheid van de raadsleden uit Zevenhuizen Moerkapelle. De andere 2 gemeenten gaven hun meerderheid op dat moment aan Zuidplas.

Zou dit zo blijven op de raadsvergaderingen van 30 september zou dit een groot probleem kunnen veroorzaken want de naam moet worden gedragen door alle 3 de raden. Aangezien het wetsvoorstel 1 oktober de kamer in gaat zou het automatisch Nieuwerkerk aan den IJssel, als grootste gemeente, de naam gaan worden. Na een schorsing voor overleg werd er opnieuw gestemd en haalde ook Zuidplas een meerderheid van 8 tegen niks... 7 stemmen uit Zevenhuizen Moerkapelle werden niet ingetoetst: Alleen Gemeentebelangen had de moed om te zeggen dat ze dit eerst met de achterban wilde overleggen maar naar alle waarschijnlijkheid zijn de VVD en/of SGP of Christenunie de andere niet stemmers. "Kinderachtig door dogmatisch te treiteren omdat jouw favoriet het niet haalt. Ik snap dat men in Zevenhuizen liever IJssel en Rotte had gehad maar als je moet kiezen uit Zuidplas of Nieuwerkerk zou ik het wel weten als ik in Zevenhuizen zou wonen" aldus SP voorzitter André Muller.

In de bestuurlijke klankbordgroep werd eerder al een voorstel voor een "schaduwraad" van tafel afgehaald. André Muller : "Ook al zou het geen beslissingsbevoegheid hebben, het was weer een aparte ondemocratisch orgaan worden, Ze gaan nu een nieuw voorstel doen over hoe dit gaat worden. De SP mag hier niet aan meedoen omdat we geen zittende partij zijn maar als we in 2009 meedoen en in de raad komen moeten we wel over hun voorstellen stemmen. Ik denk niet dat alles dan als hamerstuk er doorheen gaat komen!"

U bent hier