h

Leden SP praten over eigen toekomst in de Zuidplas

26 september 2008

Leden SP praten over eigen toekomst in de Zuidplas

De leden van de SP in de Zuidplas praten op maandagavond 6 oktober in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel over de toekomst van de afdeling en in het bijzonder, zijn ze al klaar om eventueel deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Naast dit onderwerp wordt er ook een landelijke notitie behandeld en zal er een bestuursuitbreiding komen. De avond begint om 20:00 uur.

Een aantal bestuursleden en kerngroepleden hebben onder leiding van Maarten Roovers, de afgelopen 2 maanden vooral gekeken naar of de SP mee zou kunnen doen, of er de goede mensen zijn en dat het werk van de afdeling hierdoor niet in gevaar komt. Hun advies zal aan de leden worden voorgelegd als aftrap tot een grotere discussie. Ze hebben behalve met een aantal raadsleden van vergelijkbare gemeenten binnen de SP ook gesproken met raadsleden van andere partijen in Nieuwerkerk om zo een goed beeld te krijgen.

“Deelname aan de verkiezingen kan alleen als we als afdeling ook door kunnen gaan met ons buitenparlementair werk en dat we ook goede mensen hebben voor in de raad. Als je een van die vragen negatief moet beantwoorden kan je het beter niet doen. Het verstand zal hier echt moeten winnen van het hart en daarom willen we deze beslissing ook breed nemen met de leden” legt voorzitter André Muller uit. Als de leden instemmen zal er een aanvraag moeten worden gedaan bij het landelijk waarbij ook wordt gekeken naar de staat van de afdeling zoals ledental en actieve vrijwilligers. “We zitten boven het vereiste aantal leden voor de SP maar we hopen snel wat leden erbij te krijgen om zo de afdeling sterker te maken. We zijn op de goede weg maar de leden hebben nu het laatste woord of de verkiezingen niet te vroeg komen” vervolgt Muller zijn uitleg.

De leden zullen zich ook op deze avond uitspreken over de afdelingsnaam Zuidplas, ook al is de afdeling sinds oprichting al voor Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Daarnaast zal er de landelijke notitie over internationale samenwerking besproken worden met de leden. De uitkomst van deze discussie hierop zal door de afgevaardigden van de afdeling op de regioconferentie worden meegenomen.

U bent hier