h

Chloortransporten door Nieuwerkerk onaccepabel

26 maart 2008

Chloortransporten door Nieuwerkerk onaccepabel

Het nieuws dat er 11 chloortransporten door Nieuwerkerk gaan rijden de aankomende weken is voor de Nieuwerkerkse SP onacceptabel. Zeker omdat burgermeester Bonthuis het nieuws over deze transporten uit de media moest vernemen is een doorn in het oog van de partij. Na jarenlange actie door de SP en diverse mileuorganisaties (en ook burgemeester Bonthuis) reden er vanaf 2006 geen chloortransporten meer over het trace Gouda - Rotterdam.

Doordat de fabriek in de Botlek een onderhoudsstop heeft moet het nu worden geimporteerd vanuit Zweden en gaat het per trein naar de andere fabrieken. SP voorzitter Muller is verbaasd over het feit dat een incidenteel chloortransport zonder voorafmelding wel over het trace mag rijden: "Met de onderhoudsstop heeft Akzo gemeend zomaar een maandlang structureel transport zonder aanmelding te mogen doen. Het zou goed zijn als deze transporten, ook op incidentele basis, totaal verboden worden. Het laatste beetje krediet wat Akzo had hebben ze zelf verspeeld"

"De wagons zijn misschien wel de veiligste van de wereld maar er is geen garantie dat het 100% veilig is. Je moet er toch niet aan denken dat er iets mis zou gaan, de gevolgen zouden niet te overzien zijn. Als Prorail al bij een halve centimeter sneeuw de treinen niet kan laten rijden is het een groot risico om dan ook nog deze gevaarlijke transporten door de bebouwde kom te laten rijden" aldus Muller.

Verder heeft hij veel vraagtekens of Akzo wel alles er aan heeft gedaan om deze transporten te voorkomen : "Waarom kon het chloorgas niet lokaal worden ingekocht of per zeetransport laten komen. Uit ervaring weet ik dat grote onderhoudsstops zoals nu bij Akzo een lange voorbereidingsperiode vragen dus Akzo heeft ook een lange tijd gehad om een alternatief voor deze transporten te zoeken. Nu lijkt het erop dat Akzo gewoon niks gezegd heeft en de weg van de minste weerstand heeft gekozen met deze transporten".

Zowel in de Tweede kamer als in de gemeenteraad van Rotterdam zijn inmiddels vragen gesteld over deze kwestie.

U bent hier