h

SP start enquete jongeren online

17 december 2007

SP start enquete jongeren online

Na eerder al een aantal jongeren op straat te hebben geinterviewd heeft de afdeling besloten de enquete online voort te zetten. "De eerste serie hiervan gaven ons een beeld dat we liever door een bredere aanpak laten bevestigen" aldus Bas Stalpers.

"We hebben de enquete online gezet omdat heel veel jongeren het internet gebruiken. We hebben ook een oproep op Hyves gezet waardoor we hopen veel jongeren te bereiken. Naast dat we met de jongeren willen spreken en vooral inventariseren wat er speelt onder hun, gaan we ook met andere spelers in de jongerenproblematiek praten" legt Bas verder uit.

De SP is de enquete gestart omdat juist via de jongeren een heel ander signaal krijgen, dandoor de gemeente naar buiten wordt gebracht. "Het beleid in Nieuwerkerk legt de nadruk op repressie in plaats van oplossing. Dit klinkt meer als het paard achter de wagen spannen" vult Lydia Reicher aan.

De enquete staat op deze pagina : https://nieuwerkerk.sp.nl/enquete.shtml

U bent hier