h

SP leden steunen plannen nieuwe afdeling

16 november 2007

SP leden steunen plannen nieuwe afdeling

De leden van de afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel in oprichting hebben donderdagavond het jaarplan voor een zelfstandige afdeling gesteund. Een kwart van de leden was afgekomen op de eerste officiële ledenvergadering van de afdeling in oprichting. Naast het jaarplan steunde de leden ook de bestuurskandidaten via verkiezingen en heeft de afdeling nu een bestuur van 9 mensen. Naast besluitvorming werd er ook aandacht besteed aan de voorgenomen fusieplannen in de regio.

Het aangenomen jaarplan gaat over hoe de SP haar basis kan versterken en bevat ook de doelstellingen waarover het bestuur eind 2008 haar leden kan informeren. Een van de onderdelen van het jaar plan is over hoe de afdeling omgaat met de aankomende fusie. De afdeling zal bij een fusie alleen nog een naamsverandering krijgen want leden uit Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Moordrecht vallen al onder deze afdeling.

Het verkozen bestuur is een mix van jong en oud, man en vrouw en met verschillende achtergronden. De vergadering koos André Muller tot afdelingsvoorzitter, Michel Lacroix werd benoemd tot organisatiesecretaris en Astrid van Hasselt is gekozen tot penningmeester. Daarnaast werden Jan Baas, Lydia Reicher, Bas Stalpers, Anita Krol, Theo de Vette en Diny Borrmann verkozen tot algemeen bestuurslid.

Met de verkiezing van het nieuwe bestuur is een mijlpaal bereikt naar een zelfstandige afdeling. André Muller legt uit: “Een van de vereisten van de SP statuten is dat er een bestuur is van minimaal 5 mensen. Hieraan voldoen we nu ook, net als de andere vereisten die de SP aan een afdeling stelt. In maart 2008 hopen we ook dat de partijraad zal instemmen.”

Statenlid Harre van der Nat was ook aanwezig om met de leden de discussie aan te gaan over de fusie. Tijdens deze discussie werd ook stil gestaan bij het commentaar van het CDA en de Christenunie/SGP op de enquête. De afdeling heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over de fusie. “De SP is niet principieel tegen herindelingen Daarom is de fractie in de Provinciale Staten hiermee gestart om de meningen te peilen en ons niet te verschuilen achter een mandaad van de kiezers om daarna achterover te leunen. Dat de beide partijen zich richten op de lokale SP in plaats van de Provincie is een zwaktebod en is louter spierballentaal” aldus André Muller

U bent hier