h

15 November : Algemene ledenvergadering

8 november 2007

15 November : Algemene ledenvergadering

De SP in Nieuwerkerk zal op 15 november a.s. een algemene ledenvergadering gaan houden in de Reisduif aan de Prinses Irenestaat te Nieuwerkerk. Deze ledenvergadering is voor leden in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht. Op deze avond wordt het bestuur verkozen en het Jaarplan vastgesteld. Ook zal jaarplan worden doorgenomen en vastgesteld. De vergadering start om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden van de SP.

Het is voor het eerst dat er een officiele ledenvergadering wordt gehouden sinds de afdeling in oprichting een feit is. Voorheen werden wel ledenavonden georganiseerd maar dit waren informatieve avonden. Deze ledenvergadering is een stap op weg naar een zelfstandige afdeling in de zuidplasgemeenten.

Bestuursverkiezingen

De leden gaan eerst een bestuur kiezen. Volgens de statuten moeten er minimaal 5 bestuursleden zijn, de afdeling heeft echter 9 kandidaten bereid gevonden om een bestuursfunctie te aanvaarden. Kandidaten zijn André Muller (voorzitter), Michel Lacroix (Organisatiesecretaris), Astrid van Hasselt (penningmeester), Diny Borrmann, Anita Krol, Jan Baas, Theo de Vette, Lydia Reicher en Bas Stalpers (allen algemeen bestuursleden).

Jaarplan

Daarnaast heeft de afdeling in Oprichting ook een jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen en de taken zijn opgenomen. Dit jaarplan staat vooral in het teken van het versterken en verbreden van de afdeling. De leden kunnen wijzigingsvoorstellen indienen en hen zal worden gevraagd of ze het plan goedkeuren.

Herindelingsenquete

Statenlid Harre van der Nat zal komen om de leden bij te praten over de herindelingsplannen en de enquete die de SP heeft georganiseerd. De leden kunnen dan ook vragen stellen over de herindelingsplannen en het standpunt van de SP Statenfractie.

U bent hier