h

Wonen

Alles over grond, ruimtelijke ordeningen huisvesting

2 maart 2015

SP wil duidelijkheid over mogelijke verkoop woningen Bomenwijk door Vestia

De fractie van de SP heeft het college  van B&W schriftelijke vragen gesteld  over het hardnekkige gerucht  dat Vestia voor de hoogbouwflats in de Bomenwijk  een akte  van splitsing wil om zo de woningen te kunnen verkopen. De socialisten  willen op korte termijn weten of dit verhaal klopt. Mocht  Vestia inderdaad willen verkopen, vragen zij het college alle actie die mogelijk is te  ondernemen naar Vestia om deze verkoop te voorkomen teneinde de voorraad betaalbare huurwoningen niet verder  te laten afnemen.

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over de verkeerssituatie op het Zuideinde

Foto: Andre Muller

Al tijdens de verkiezingen werd de SP veelvuldig aangesproken over de situatie op het Zuideinde, de dijk tussen Nesselande en Zevenhuizen. Een dijk waar veel schoolgaande kinderen fietsen, recreatie van alle soorten plaats vind maar waar in de spits ook heel erg veel sluipverkeer is. Dit laatste leidt tot gevaarlijk situaties, vooral omdat dit verkeer vaak harder rijdt als toegestaan.

Lees verder
19 augustus 2013

Wethouder Bosman respectloos naar gemeenteraad.

De SP in Zuidplas is nogal boos over de zeer korte en zwakke beantwoording op de schriftelijke vragen die de partij had gesteld over de Ambonwijk. In deze beantwoording wordt kort en ontkennend geantwoord, worden naar andere antwoorden gewezen die kant nog wal raken en het geheel is totaal verzwijgend. De SP heeft de vragen opnieuw ingediend en nu mondeling voor de eerstvolgende raadsvergadering. Raadslid Muller noemt de beantwoording “totaal respectloos naar de raadsleden”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier