h

Wonen

Alles over grond, ruimtelijke ordeningen huisvesting

5 maart 2021

Actiedag huurverlaging

Foto: Busschers

Honderden huurders starten actie voor huurverlaging

Lees verder
24 februari 2021

Wéér zorgen op de Valkendaal.

Foto: S. Rodenburg

Betalen wij ons straks blauw?

Lees verder
5 februari 2021

(On)veilige straat Waddinxveen

Foto: S Leentvaar

In de Zeeheldenbuurt deelde de SP vorige week enquêtes uit over hoe de verkeersveiligheid werd ervaren. Aanleiding was de recente herinrichting van de Trompstraat. Met een respons op de enquête van ruim 56% wil de SP nu verder aan de slag.

Lees verder
27 juni 2020

Huurverhoging? Onnaceptabel!

Foto: Serena Rodenburg

Huurverhoging. Een melkkoe voor de overheid, een last voor de laagste inkomens.

Lees verder
27 juni 2020

Hoog water bij Dianthus, SP stelt vragen.

Foto: Jan Baas

Bewoners van de Dianthus in Nieuwerkerk schrokken flink van hun hoge eindafrekening, maar denken ook te weten waar de kosten vandaag komen. Meerdere keren stroomde grote delen van het warme water van de bewoners onder het gebouw door lekkages in het leidingwerk. De SP heeft vragen ingediend bij het college.

Lees verder
20 mei 2020

Schriftelijke vragen huurverhoging

Foto: Serena Rodenburg

Er heerst veel onzekerheid onder een groot aantal huurders.
De Coronacrisis heeft daar nog een flinke schep bovenop gedaan. De SP krijgt meldingen dat huurders niet weten waarvan zij een huurverhoging moeten betalen. Een aantal heeft zelfs nu al een huurachterstand.
Bewoners zullen moeten gaan kiezen voor de eerste
levensbehoeften of de huur betalen. Moeilijk, maar dan is de keuze snel gemaakt. Ondanks alle onzekerheid over behoud van banen en inkomen hebben veel corporaties besloten tot een fikse huurverhoging. De SP vindt het niet gepast om in deze toch al lastige tijd de vaste lasten van de sociale huurders flink te verhogen. Ook zal een huurverhoging van invloed zijn op het aantal bewoners dat (nog verder) in de financiële problemen raakt. Dit is zowel voor de gedupeerden als de gemeente slecht.
De SP fractie vraagt zich af of het college hierover gesproken heeft met de corporaties en wat die gesprekken hebben opgeleverd. Een lokaal hogere huurstijging dan de inflatie mag namelijk alleen op basis van prestatieafspraken met de gemeente(n) en de huurdersorganisatie(s). Huurders van wie het inkomen door tegenslag fors daalt hebben recht op huurbevriezing of -verlaging. In het Sociaal Huurakkoord zijn daarover afspraken gemaakt. Ook horen huurders hierover informatie te krijgen. De minister heeft het sociaal huurakkoord doorvertaald naar een wetsvoorstel huursomstijging.

Lees verder
20 mei 2020

Vestia door de bocht

Foto: Jan Baas

In de jaren 90 van de vorige eeuw vond men het verstandiger de woningstichtingen onder te brengen in Woningcorporaties. Deze meer professioneel gestuurde organisaties moesten zich gaan richten op hun hoofdtaak, werkzaamheden in het belang van volkshuisvesting. Stichting Vestia Groep ontstond door de samenvoeging van stichting Vestia en stichting woonbedrijf Den Haag. In de loop van de jaren sloten meerdere woningstichtingen zich aan bij Vestia. Op 1 December 2001 sloot stichting verantwoord wonen uit Nieuwerkerk aan den IJssel zich ook aan bij Vestia en in december 2005 sloot woningstichting ons huis uit Nieuwerkerk zich hier ook bij aan.
Door de derivatenaffaire is Vestia in grote problemen gekomen. Door ongebreidelde speculaties met deze zeer lucratief lijkende handel verslikte men zich in de risico's. Meer dan bedrijfseconomisch nodig werd er belegd in deze derivaten. De meeste diveraten bleken om speculatieve redenen te zijn afgesloten door het kasbeheerder van Vestia, die hierdoor miljoenen afsluitprovisies kreeg van de banken. Van topbestuurder Erik Staal en financieel directeur Kees Wevers had de kasbeheerherder vrije hand gekregen om naar eigen inzicht diveratencontracten af te sluiten. Het geheel stortte uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar. De kasbeheerder werd opgepakt door justitie en enige tijd vastgehouden in hechtenis
Dhr. Erik Staal moest het veld ruimen. Niet nadat deze zakkenvuller eerst nog aanspraak maakte op zijn pensioenrecht van 3.5 miljoen. Later bleek dat deze graaier geld had verduisterd uit een pot geld wat was bedoeld om sociale woningbouw in sloppenwijken van Zuid-Afrika te stimuleren. Zo verdween deze zwendelaar toch achter de tralies.
Dit in het kort waar al de ellende in woningcorporatieland vandaan komt. Door de hebberigheid van een paar, zich ontastbaar wanende, directeuren mogen de huurders in Nederland de komende jaren extra betalen. Het door speculaties verkwanselde geld mag door de huurders van Nederland worden opgehoest. Ja, de coöperaties in den landen moeten €280 per sociale woning afstaan om bij elkaar €674miljoen plus rente op te hoesten voor de redding van Vestia. Er is nooit een beroep gedaan op de staatskas om deze klap op te vangen. Doordat de coöperaties dit zelf opvangen komt er druk te staan op onderhoud en investeringsplannen van de coöperaties. Dit heeft ook weer een negatief effect op bouwplannen van sociale huurwoningen, waarvan er op dit moment veel te weinig zijn. Neem daarbij de scheefbouw van de laatste 25 jaar erbij, bouwen voor de duurdere segmenten, en het drama is compleet. Natuurlijk schreeuwen populisten van de daken dat het allemaal komt door de instroom van asielzoekers. Dat is makkelijk. Al voor instroom van deze groep mensen was er al een schreeuwend tekort aan goedkope huizen.
Sinds kort zijn er positieve ontwikkelingen te melden. Onder leiding van de kartrekker Karakus is gezocht naar een oplossing om de verkoop van Vestia te bespoedigen. Vestia wil het onderste uit de kan en dat kunnen de woningcoöperaties niet alleen ophoesten. Rijk, provincie en gemeente zullen ook hun verantwoording

Lees verder
27 april 2020

Huurverhoging op 0 op woningsdag

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’ 

Lees verder
12 maart 2020

Mafklapper

Foto: SP

"Al jaren is bekent dat  de Zuidplaspolder op de lijst staat als ontwikkelgebied voor woningbouw. Dit om de woningnood in Nederland te verzachten. Deze zogenaamde bouwopgave stamt al van zo`n 15 jaar geleden. Bouwen was hot in die dagen. De ene na de andere Vinex-wijk werd uit de grond gestampt. Huizen waren al verkocht voordat en nog maar een heipaal gelagen was, of een  steen gelegd was. De bomen groeide tot in de hemel en de banken stonden te popelen om de Nederlander een hypotheek te verstrekken. Het kon niet op. Huizenprijzen waren geen probleem, dus bouwde de ontwikkelaars het liefst middeldure tot dure woningen. Deze leverden de meeste winst op. Toen de bankencrisis toesloeg en deze zeepbel knapte bleven veel van de huizenbezitters met een kater achter. Huizenprijzen kelderende en voor vele huizenbezitters betekende dit dat hun huis financieel onder water stond. Banken kregen staatsteun en de huizenbezitters zaten met de gebakken peren. Ondertussen bleek dat de vraag naar sociale huurwoningen was toegenomen en de bouw hiervan sterk was achtergebleven bij deze vraag. Door jarenlang scheefbouwen was er een groot tekort aan sociale huurwoningen ontstaan.

Lees verder
19 februari 2020

Huurders een hart onder de riem steken

Foto: S Rodenburg

Op 14 februari begonnen wij met ons buurtonderzoek, waarmee wij ons hard maken voor de huurders. Daags van tevoren kregen de bewoners van de Iep en de Beuk een kaartje, waarop vermeld stond wanneer zij ons aan de deur konden verwachten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier