h

Een betaalbare woning is een recht voor iedereen!

9 oktober 2018

Een betaalbare woning is een recht voor iedereen!

Foto: Jan Baas
 
De VVD Zuidplas werpt zich de laatste dagen op als pleitbezorger van sociale woningbouw. Eerst is het wethouder Hordijk die een lans breekt voor deze sector en daarna VVD raadslid Leendert Karreman. Deze laatse wil dat statushouders niet meer automatisch voorrang krijgen bij de aanwijzing van een goedkope huurwoning. Volgens wethouder Hordijk is de tijd rijp om de koe bij de horens te pakken en extra aandacht te hebben voor sociale woningbouw. Deze is door jarenlange scheefbouw op grote achterstand geraakt. Jarenlang heeft men vooral geinversteerd in het midden en hogere segment. Dit leverde namelijk veel meer op dan goedkope sociale woningbouw.  Ook het feit dat Vestia door te gokken met hun kapitaal in diveraten 1,5 miljard vergokte en daardoor genoodzaakt was een deel van zijn sociale eensgezinswoningen te verkopen heeft de voorraad sociale huurwoningen in Zuidplas geen goed gedaan. Ook het opschalen van sociale woningen naar de vrije sector deed deze niet veel goeds. Vestia was zelfs van plan de flats in de bomenwijk te verkopen. Als geheel of zonodig per stuk. Deze verkoop van ongeveer 550 sociale huurwoningen zou de doodsteek zijn geweest voor de voorraad sociale huurwoningen in Nieuwerkerk aan den IJssel Woningbouwverenigingen moesten zonodig de markt op. Dit neoliberale speeltje moest er voor zorgen dat de ontstane woningcooperaties beter zouden concureren. Marktwerking was het toverwoord. En we weten waar marktwerking toe geleid heeft. Hogere kosten en minder service. Kijk maar naar de zorgverzekering, nutsbedrijven, openbaar vervoer en postbezorging. Geld verdienen was belangrijker dan de klant. Ook in de woningsector vonden graaipraktijken en oneigelijke verrijking van personen plaats. En de overheid greep niet in. 
Nu zijn we op het punt gekomen dat handelen echt noodzaak is. De VVD Zuidplas werp zich op als pleitbezorger voor deze sector. Wel een beetje laat. Ach, beter laat dan nooit. In het vorige college was al meer aandacht voor sociale woningbouw. In het coalitieakkord hadden VVD, D66, SP en NEZ al afgesproken dat bij elk nieuw bouwproject minimaal 30% sociale woningbouw zou zijn. Het college daarvoor CU/SGP, CDA en Pv/dA bracht het percentage sociale huurwoningen in Essen-Laag extra op de valreep nog terug naar 20%. dit omdat de projectontwikkelaar vertelde dat onderzoek had uitgewezen er geen vraag was naar goedkope gestapelde woningbouw. De VVD stemde ook voor deze daling. Een later gedegen onderzoek van Questan liet zien dat er een schreeuwende vraag was naar dit soort woningen. Zo zie je maar dat markwerking alleen maar om geld draait en niet om maatschappelijk belang.
VVD raadslid Leendert Karreman stelt voor statushouders niet langer voorrang te geven bij het toewijzen van een sociale woning. Deze door het rijk aangewezen groep vluchtelingen moet een gemeente huisvesten. Doordat deze groep mensen in het begin is aangewezen op een bijstandsuitkering lijkt het niet zinvol hen in een dure woning te stoppen. Dit kost alleen maar extra gemeensschapsgeld. En daar is de VVD niet zo voor. 
VVD Wethouder Hordijk ziet in deze vette tijden kans de Sociale huurwoning op de kaart te zetten. De lokatie Leliestraat in Zevenhuizen riep wat weerstand op bij plaatselijke sportverenigingen. Een grote meerderheid van de commissie ruimtelijke plannen wilde dit eerst onderzocht hebben. Hier lijkt nu een oplossing gevonden dus zal dit binnekort zijn weg wel vinden. De lokatie Tweemaster ligt al jaren braak. Dat hier iets mee moet gebeuren heeft de wethouder gelijk. En mooie lokatie midden in  Nieuwerkerk om goedkope huurwoningen te bouwen. Kunnen daar zelfs gestapelde woningen komen. De wethouder heeft het ook nog over het eventueel te ontwikkelen middengebied. Dit stuk grond ten noorden van de A20 is ongeveer de slechtste bouwgrond die men in Nederland kan vinden. Een enorm hoge grondwaterstand in een onderlaag van veen vraagt om een enorme investering om deze bouwrijp te maken. Dit zal er voor zorgen dat het bouwen op deze lokatie duurder is dan op andere lokaties en dat heeft effect op de prijs van de huizen. Deze zullen daardoor duurder uitvallen en dus niet geschikt zijn voor de sociale huursector.

Al met al volgens de SP een hoop geschreeuw maar weinig wol. Wehouder Hordijk zegt dat er vanuit de politiek al jaren wordt gepleit voor sociale woningbouw maar deze door allerlei redenen nog niet in de praktijk zijn gebracht. De SP is al jaren een pleitbezorger voor goedkopere woningen voor de minder draagkrachtige inwoner van Zuidplas. En met goedkopere bedoelen we ruim onder de sociale huurgrens van €710,68. Dit is een bedrag wat voor menig huurder een onoverkomelijk hoge huur is. De vraag van de SP of er een mogelijkheid is om woningen van maximaal €400 huur te realiseren is volgens het huidige college onmogelijk.Vooralsnog staat de SP hier alleen in maar zal de strijd voor een betaalbare woning voor de minder draagkrachtige medemens niet opgeven,want een betaalbare woning is een recht voor iedereen.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier